News

Zmiana zasad gospodarowania gruntami Skarbu Państwa

Monika Byś
2023-06-29
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Zmiana zasad gospodarowania gruntami Skarbu Państwa

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów, przyjęto projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie regulującej gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz w niektórych innych ustawach. Głównym celem projektu jest usprawnienie działań związanych z zarządzaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz precyzyjne określenie przepisów dotyczących handlu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz innych ustaw.
 • Celem projektu jest usprawnienie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i regulacji dotyczących handlu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.
 • Wprowadza się zmiany dotyczące ustalania czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne, opierając go na średniej krajowej cenie skupu pszenicy z jedenastu kwartałów poprzedzających termin płatności.
 • Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Głównym celem projektu jest usprawnienie działań związanych z zarządzaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz precyzyjne określenie przepisów dotyczących handlu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Sprawdź, czy grunt należy do państwa

Dane o właścicielu nieruchomości są niejawne i aby je pozyskać należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. Jednak jeśli chcesz jedynie sprawdzić, czy działka należy do jednostki samorządowej, Skarbu Państwa lub osoby fizycznej, wystarczą Ci dane o grupie rejestrowej. 

 

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu. Dodatkowo w osobnej tabeli otrzymasz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. 

Dzięki tym informacjom możesz w 5 minut bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy wskazana przez Ciebie działka nie należy do Skarbu Państwa lub jednostki terytorialnej.

Dane z ewidencji gruntów i budynków - grunty Skarbu Państwa

Najważniejsze nowe rozwiązania

 1. Zmiana w naliczaniu czynszu dzierżawnego. Opłata za dzierżawę nieruchomości rolnych należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określana w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, będzie ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy z jedenastu poprzedzających kwartałów przed terminem płatności czynszu. 
  Jak było do tej pory? Dotychczasowa praktyka opierała się na średniej krajowej cenie skupu pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności czynszu;
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie miał możliwość przekazywania gruntów Lasom Państwowym w celu ich zagospodarowania jako lasy lub gruntów przeznaczonych do gospodarki leśnej, gdy na nich nie ma możliwości prowadzenia racjonalnej działalności rolniczej. 
  Jak było do tej pory? Dotychczas przekazywanie gruntów odbywało się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez starostę na wniosek KOWR;
 3. Osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, które mają zadłużenie wynikające z działalności rolniczej, będą miały możliwość kontynuowania swojej działalności. KOWR będzie mógł nabyć ich nieruchomości rolne, spłacić całość lub część ich zobowiązań, a następnie zawrzeć umowę dzierżawy tych nieruchomości z dotychczasowym właścicielem, bez konieczności przeprowadzania przetargu.
 4. KOWR będzie mógł przedłużyć termin całkowitej spłaty należności (nie dłużej niż na 25 lat), o ten sam okres, na jaki udzielono odroczenia spłaty.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.