News

SN stwierdza, że można zasiedzieć las państwowy

Monika Byś
2023-06-23
~1 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
można zasiedzieć las państwowy

Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów, podjął uchwałę dotyczącą zasiedzenia lasów państwowych. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyklucza zasiedzenia nieruchomości stanowiących lasy państwowe.

  • Sąd Najwyższy orzekł, że ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyklucza zasiedzenia nieruchomości stanowiących las państwowy.
  • Sprawa dotyczyła wniosku o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, której wnioskodawcy byli posiadaczami samoistnymi spornego gruntu w złej wierze od 1985 roku.
  • Sąd Okręgowy stwierdził, że sporny grunt stanowił las państwowy i nie mógł być nabyty przez zasiedzenie zgodnie z ustawą zasobową.

SN stwierdza, że można zasiedzieć las państwowy

Sprawa wynikła w wyniku wniosku o zasiedzenie, gdzie dwaj wnioskodawcy twierdzili, że nabyli własności nieruchomości należącej do Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo W.

Sąd Rejonowy uwzględnił wniosek, ustalając, że wnioskodawcy byli posiadaczami samoistnymi spornego gruntu w złej wierze od 1985 roku. Sąd Okręgowy zmienił to postanowienie, stwierdzając, że sporny grunt stanowił las i nie podlega nabyciu przez zasiedzenie, zgodnie z ustawą zasobową. Wnioskodawcy złożyli skargę kasacyjną, zarzucając błędną wykładnię przepisów. 

Ostatecznie Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą, że ustawa zasobowa nie wyłącza zasiedzenia nieruchomości stanowiących las państwowy.

Sygnatura akt III CZP 94/22

Źródło: Prawo.pl, LEX 

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.