News

Ile zarobisz na dzierżawie pod fotowoltaikę w 2023?

Monika Byś
2023-05-19
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-06-07
Głosów: 15, średnia ocen: 5
ile zarobisz na dzierżawie pod fotowoltaikę w 2023

Przedstawiamy, jak zmieniła się wysokość czynszu dzierżawnego gruntów pod farmę fotowoltaiczną na przestrzeni ostatnich 3 lat. Dane wskazują, że ceny wzrosły nawet o ponad 7 tysięcy złotych za 1 hektar rocznie. Ostatecznie wysokość czynszu zalezy od atrakcyjności gruntu pod dzierżawę i tempa wykonania inwestycji. 

  • Moc zainstalowana na koniec 2021 roku wyniosła 7,67 GW, a dane z końca pierwszego kwartału 2022 roku wskazują na osiągnięcie mocy na poziomie 9,4 GW.
  • Prosumenci odpowiadają za niemalże 80% udziału w mocy zainstalowanej, a ich liczba zbliżyła się do miliona.'
  • W 2021 roku dzierżawa atrakcyjnej działki pod farmę fotowoltaiczną wynosiła od 10 tysięcy złotych do 13 tysięcy złotych za hektar rocznie.
  • W 2022 roku czynsz dzierżawny wzrósł nieznacznie o około 2 tysiące złotych za hektar rocznie w porównaniu do 2021 roku.
  • W 2023 roku stawki za dzierżawę gruntów rolnych pod farmę fotowoltaiczną sięgnęły nawet 15 tysięcy złotych za hektar rocznie, a działka spełniająca odpowiednie warunki mogła przynieść zysk od 16 tysięcy złotych do nawet 20 tysięcy złotych za hektar rocznie.

Raport IEO o rynku fotowoltaicznym 

Według raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022", moc zainstalowana na koniec 2021 roku sięgnęła 7,67 GW. Dane z końca pierwszego kwartału 2022 roku wskazują na osiągnięcie mocy na poziomie 9,4 GW. Prosumenci, których liczba zbliżyła się do miliona, odpowiadają za niemalże 80% udziału w mocy zainstalowanej. Łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 roku oszacowano na 16,7 miliarda złotych, a wartość rynku samych inwestycji fotowoltaicznych wyniosła około 15,4 miliarda złotych. Prognozuje się, że w 2022 roku obroty handlowe fotowoltaiki wzrosną o ponad 20 miliardów złotych w porównaniu do roku 2021, a wartość rynku inwestycji PV wyniesie około 19 miliardów złotych.

Na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w sektorze fotowoltaiki wyniosła 158 GW, co oznacza roczny przyrost o 21,4 GW. Polska, prawdopodobnie (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane), zajęła drugie miejsce pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w PV w Unii Europejskiej, ustępując tylko Niemcom.

Jak zmieniły się ceny dzierżawy w latach 2021 -2023?

Znaczenie fotowoltaiki z roku na rok coraz bardziej rośnie. Niestety w ostatnim roku tempo przyłączania nowych instalacji do sieci wyhamowało. Może to być spowodowane mniej korzystnymi rozwiązaniami dla prosumentów m.in. przejściem na tzw. net-biling. 

Ile kosztowała dzierżawa w 2021 roku?

W 2021 roku za dzierżawę atrakcyjnej działki rolniczej pod farmę fotowoltaiczną można było otrzymać od 10 tysięcy złotych do 13 tysięcy złotych za hektar rocznie. To dawało stały dochód miesięczny na poziomie około 833-1000 złotych za hektar w ciągu roku. Co ciekawe, już w 2021 roku pojawiały się oferty z bardzo wysokimi czynszami, znacznie przekraczającymi stawki rynkowe. "Atrakcyjne" oferty, które miały przyciągnąć rolników, sięgały nawet do 20 tysięcy złotych za hektar dzierżawionego gruntu. Były to jednak stawki mające zachęcić rolników do dzierżawy gruntów pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak farmy fotowoltaiczne.

Ile kosztowała dzierżawa w 2022 roku?

Wysokość czynszu dzierżawnego pod instalację fotowoltaiczną w 2022 roku nieznacznie wzrosła, o około 2 tysiące złotych za hektar rocznie w porównaniu do 2021 roku. W przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych, czynsz dzierżawny wynosił maksymalnie 15 tysięcy złotych za hektar rocznie w 2022 roku, jeśli rolnik zdecydował się na wydzierżawienie gruntów rolnych pod fotowoltaikę.

Ile kosztowała dzierżawa w 2021 roku?

W 2023 roku odnotowano większy wzrost stawek za dzierżawę gruntów rolnych pod farmę fotowoltaiczną. Na początku 2023 roku, standardowo można było zarobić z dzierżawy gruntów rolnych pod farmę fotowoltaiczną około 15 tysięcy złotych za hektar rocznie. 

W połowie bieżącego roku mamy znaczny wzrost i zainteresowanie gruntami rolnymi pod inwestycje OZE w tym i fotowoltaiki. Działka rolna spełniająca warunki pod inwestycje fotowoltaiczną przyniesie zysk w wysokości od 16 tys. zł do nawet 20 tys. zł/ha/rok w 2023 r.

Źródło: IEO, farmer.pl

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – jak sprawdzić, czy działka się nadaje?

Zanim zdecydujesz się na dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, sprawdź, czy Twoja działka spełnia wymagania.

  1. Grunt pod instalacje fotowoltaiczną musi być sklasyfikowany jako gleba orna słabej jakości tj. V, IV klasa. Pod budowę farm fotowoltaicznych sprawdzą się również łąki oraz nieużytki.
  2. W obrębie działki powinien znajdować się słup średniego napięcia (15kV) oraz stacja transformatorowa.
  3. Działka nie powinna być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli znajduje się na obszarze objętym, powinna mieć odpowiedni zapis w planie miejscowym w miejscu przeznaczenia gruntu.
  4. Działka nie może znajdować się na terenie objętym ochroną przyrody, tj. w rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym oraz na obszarze Natura 2000.
  5. Działka nie może znajdować się na terenie zalewowym i narażonym na powodzie i podtopienia.

Jeśli Twoja działka rolna spełnia powyższe wymagania, najlepiej skontaktuj się z firmą, która zajmuje się pozyskiwaniem gruntu pod farmy fotowoltaiczne.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.