News

RIO: Czego gmina nie może zaliczyć do ceny nieruchomości?

Monika Byś
2023-05-08
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
czego gmina nie może zaliczyć do ceny nieruchomości

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Olsztynie wyjaśniła, że gmina nie może przerzucić kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży na nabywców. Chodzi o wliczanie do ceny sprzedaży kosztów związanych z przygotowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. 

  • Gmina nie może obciążać nabywców nieruchomości kosztami sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
  • Obowiązek dokonania przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz pokrycia jej kosztów spoczywa na burmistrzu
  • Gmina nie może obciążać nabywców kosztami publikacji informacji w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  • Gmina ma obowiązek sporządzania i publikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz informacji o przetargach na zbycie nieruchomości

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do burmistrza Kętrzyna, RIO wskazała na przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z którymi obowiązek pokrycia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży spoczywa na burmistrzu, a nie na przyszłych nabywcach. RIO zaznaczyła także, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie pozwalają na obciążanie nabywców kosztami publikacji informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w prasie lokalnej.

wyjaśniono w wystąpieniu pokontrolnym

Z treści ww. przepisów wynika, że podmiotem, na którym spoczywa obowiązek dokonania przygotowania nieruchomości do sprzedaży, a tym samym pokrycia jej kosztów, jest Burmistrz, brak jest zatem podstaw do obciążania tego rodzaju kosztami przyszłych nabywców

Według RIO gmina ma obowiązek sporządzać i podawać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dotyczący lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Powinna również w prasie lokalnej publikować wyciąg z ogłoszenia o przetargu zawierający wszystkie informacje wymagane § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dotyczy to w szczególności podania informacji o wysokości wadium i cenie wywoławczej

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.