Porady OnGeo

Domek letniskowy na działce rolnej

Materiał partnerski
2023-05-08
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
domek-letniskowy-na-dzialce-rolnej

Wiele osób posiada działki rolne – także w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. Z tego względu nieraz pojawia się pytanie, czy i w jaki sposób możliwa byłaby budowa domku letniskowego na działce o takim statusie. Dzięki domkowi można by bowiem uzyskać świetne miejsce do własnego wypoczynku za miastem, a także potraktować to inwestycyjnie. Warto jednak wiedzieć, na ile taka budowa jest możliwa na działce rolnej.

  • Nie ma odgórnego zakazu budowania czegokolwiek na działkach rolnych. Wszystko zależy od tego, co jest w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Możliwość budowy domku letniskowego na działce rolnej, gdzie nie ma ustanowionego planu miejscowego, zależy od klasy gruntu
  • Przed przystąpieniem do budowy, należy przestudiować dokumenty związane z terenem, jakiego dotyczyć ma inwestycja

Budowa na gruncie rolnym

Nie ma odgórnego zakazu budowania czegokolwiek na działkach rolnych. Wszystko jednak wyjściowo zależy od tego, co jest w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli bowiem plan ten nie przewiduje prowadzenia budowy na takim terenie, nie da się ominąć jego zapisów. Możliwość budowy pojawi się dopiero po ewentualnej zmianie tego planu.

Z kolei łatwiejszą sytuacją jest ta, gdy w ogóle nie ma ustanowionego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas możliwość budowy domku letniskowego na działce rolnej (tj. budynku do 35 m2, bez pozwolenia na budowę) zależy od klasy gruntu.

Budowa domku na zgłoszenie

Budowa domku letniskowego na działce rolnej, jeśli zachodzi taka możliwość (według powyższych zasad), opiera się na podstawie prawnej, jaką jest Prawo budowlane. Na mocy art. 30 ust. 2 tej ustawy w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Dodatkowe wymagania – o jakich mowa wyżej – określa art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Okazuje się bowiem, że wykorzystanie takiej działki na cele nierolnicze (bądź nieleśne), o ile nie ma planu zagospodarowania, wymaga zwykle uzyskania odpowiedniej zgody. W niektórych przypadkach nie jest potrzebna zgoda żadnego organu, ma to miejsce, gdy:

art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

  1. co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;
  2. położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820);
  3. położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191);
  4. ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części

Jak zatem widać, wiele zależy od klasy gruntu (w zakresie organu, od którego należy uzyskać pozwolenie na budowę), ale także od istnienia bądź nie – oraz zapisów – miejscowego planu. Jeśli jednak nasza działka spełnia powyżej przywołane wymagania, mamy sporo szczęścia. W takiej sytuacji bowiem zasadniczo będzie możliwa budowa domku letniskowego o podanych wymiarach w trybie zgłoszenia. Można wówczas z własnej działki rolnej korzystać na zasadzie rekreacji i traktować ją wypoczynkowo. 

Należy więc zacząć od przestudiowania dokumentów związanych z terenem, jakiego dotyczyć ma inwestycja. Da to wstępną odpowiedź na pytanie, czy na naszym gruncie rolnym będziemy mogli postawić budynek letniskowy bądź inny.

Więcej informacji na: Prawo-budowlane.info

Avatar: Materiał partnerski
Materiał partnerski

Materiały opublikowane przez partnerów portalu OnGeo.pl