Porady OnGeo

Dokumenty potrzebne do zameldowania - dowiedz się czego wymaga urząd do meldunku

Monika Ojczyk
2022-05-06
~7 min
Post zaktualizowany: 2022-07-05
Głosów: 8, średnia ocen: 4.9
Dokumenty potrzebne do zameldowania

Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce, pamiętaj aby się zameldować. Meldunku możesz dokonać zarówno w urzędzie gminy, jak i w online, przez internet. Sprawdź dokumenty potrzebne do zameldowania.

 • Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce na pobyt stały lub tymczasowy, ma obowiązek zgłoszenia miejsca zameldowania.
 • Jeżeli przebywasz w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące, powinieneś zameldować się na pobyt stały.
 • Zgodnie z prawem możesz zameldować się w domku letniskowym i rekreacyjnym.

Obowiązek meldunkowy w Polsce

Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce na pobyt stały lub tymczasowy, ma obowiązek zgłoszenia miejsca zameldowania. Czas na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania wynosi 30 dni, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Przy meldunku masz dwie opcje - zameldowanie na pobyt stały oraz na pobyt tymczasowy. Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz tam mieszkać na stałe - zamelduj się na pobyt stały. Jeśli natomiast tymczasowo mieszkasz pod danym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu stałego zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Jakich dokumentów potrzebujesz do zameldowania na pobyt stały i tymczasowy?
Jakich dokumentów potrzebujesz do zameldowania na pobyt stały i tymczasowy?

Zasadniczo, jeżeli przebywasz w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące, powinieneś zameldować się na pobyt stały. Wyróżnia się jednak cztery wyjątki od tej reguły. Jeśli:

 1. wykonujesz pracę poza miejscem stałego pobytu,
 2. odbywasz czynną służbę wojskową,
 3. przebywasz w danym miejscu w celach naukowych, leczniczych, wypoczynkowych lub ze względów rodzinnych,
 4. przebywasz w zakładzie karnym, poprawczym lub areszcie śledczym,

nie musisz meldować się na pobyt stały, nawet jeśli trwa dłużej niż 3 miesiące.

Meldować możesz się zarówno osobiście, przez profil zaufany ePUAP (online), jak i przez pełnomocnika w urzędzie gminy/miasta.

Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym, masz obowiązek zgłosić zameldowanie osób które:

 • nie posiadają zdolności prawnych, czyli osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, dzieci do 13 roku życia*,
 • posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych osób, czyli osób częściowo ubezwłasnowolnionych, dzieci w wieku od 13 do 18  roku życia*.

*Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce – kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko. Pamiętaj, że jeżeli nie masz numeru PESEL, bo np. twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1 lipca 1984 r., podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

UWAGA! Możesz posiadać jednocześnie meldunek czasowy i stały.

Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Jeśli meldujesz się na pobyt stały lub tymczasowy, nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Możesz zameldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym Urzędzie, albo elektronicznie (przez Internet).

Dokumenty potrzebne do zameldowania - zamelduj się w urzędzie

Jeżeli wybierasz meldunek w urzędzie, to pamiętaj że możesz zameldować się zarówno osobiście, jak i poprzez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

Sama usługa zameldowania jest bezpłatna, podobnie jak wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały. Za wydanie takiego poświadczenia dla osób zameldowanych czasowo będziesz musiał zapłacić 17 zł.

Na meldunek nie musisz czekać. Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Oto dokumenty potrzebne do zameldowania w urzędzie:

 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:
  • JEDEN z następujących dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
   • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
   • odpis z księgi wieczystej lub wyciąg z działów I i II księgi,
   • decyzja administracyjna,
   • orzeczenie sądu,
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego  lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport,
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:

**Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania. Jeśli właściciel nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wówczas jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

Podczas zameldowania na pobyt stały możesz w trakcie tej samej wizyty wymeldować się z pobytu czasowego lub odwrotnie - z pobytu stałego na czasowy.

Pamiętaj! Jeżeli prosisz o pomoc pełnomocnika, przypomnij mu, iż musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Możesz być jednocześnie zameldowany na pobyt stały i czasowy
Możesz być jednocześnie zameldowany na pobyt stały i czasowy

Dokumenty potrzebne do zameldowania - zamelduj się przez internet

Do zameldowania przez internet będziesz potrzebować profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikacyjnego lub e-dowodu. Dokumenty te pomagają potwierdzić twoją tożsamość.

Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego, przejdź na stronę rządową → https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Proces zameldowania przez internet jest o tyle prostszy, że nie musisz składać wizyty w urzędzie gminy/miasta. Musisz jednak dokonać kilku czynności:

 1. Przygotuj potrzebne dane (zestaw dokumentów potrzebnych do zameldowania znajdziesz poniżej);
 2. Przejdź na stronę rządową -> www.gov.pl w zakładce zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiąc (LINK → tutaj) i kliknij Zamelduj się;
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego, gdzie musisz zalogować się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
 6. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
 7. Dołącz odpowiednie dokumenty potrzebne do zameldowania (zestaw dokumentów znajdziesz poniżej).
 8. Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania.
 9. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać to zaświadczenie: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
 10. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Oto dokumenty potrzebne do zameldowania przez internet:

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
  • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeżeli nie możesz dostać tych dokumentów w formie elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Natomiast jeżeli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów, urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości zamelduje cię. W przypadku gdy nie dołączysz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego, nadal możesz wysłać zgłoszenie, ale wtedy gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne. Dopiero postępowaniu wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

Czy można zameldować się w domku letniskowym, rekreacyjnym, całorocznym?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.06.2008 roku (sygn. akt II OSK 608/07)

WSA z 2008, sygn. akt II OSK 608/07 

Zameldowanie jest tylko administracyjnym potwierdzeniem pobytu i służy celom administracyjnym. Nie można więc odmówić prawa do meldunku osobie, która na stałe przebywa w jakimś obiekcie, na przykład w domku letniskowym.

Jak widać, nic nie stoi na przeszkodzie aby się w domku letniskowym zameldować.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.