News

GUS: Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku

Monika Byś
2022-12-13
~4 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje opracowanie "Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku". Z najnowszego raportu wynika, że od stycznia do września 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby, a także powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.

  • W 1-3 kwartale 2022 r. oddano do użytkowania 167,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 15,6 mln m2 oraz liczbie izb równej 656,9 tys.
  • Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,4 m2.
  • Wodociąg z sieci posiadało 92,2%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 78,4% mieszkań oddanych do użytkowania. W gaz z sieci wyposażonych było 40,5% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 33,6%.
  • W 1-3 kwartale 2022 r. oddano do użytkowania 79,9 tys. nowych budynków mieszkalnych.

W 1-3 kwartale 2022 r. oddano do użytkowania 167,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 15,6 mln m2 oraz liczbie izb równej 656,9 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty:

  • liczby mieszkań – o 3,2 tys. (2,0%),
  • powierzchni użytkowej mieszkań – o 218,8 tys. m2 (1,4%),
  • liczby izb – o 9,8 tys. (1,5%).
Tab. Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania w 1-3 kwartale 2022 r. według rodzajów budynków i technologii wznoszenia, źródło: dane GUS
Tab. Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania w 1-3 kwartale 2022 r. według rodzajów budynków i technologii wznoszenia, źródło: dane GUS

Ile wynosi przeciętna powierzchnia użytkowa?

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,4 m2 (wobec 93,9 m2 w analogicznym okresie 2021 r.). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 132,1 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,3 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 141,8 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 62,6 m2. Powierzchnia użytkowa mieszkania liczone łącznie z pozostałych rodzajów budownictwa (czyli spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) wynosiła 52,4 m2.

Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w woj. mazowieckim (17,8% wartości krajowej), wielkopolskim (10,8%) i małopolskim (10,2%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności2, wyniósł dla Polski 4,4. Największe wartości odnotowano w województwach pomorskim (5,6), mazowieckim (5,4) oraz dolnośląskim i wielkopolskim (po 5,2). Natomiast najmniejsze w opolskim (2,5), świętokrzyskim (2,8) i śląskim (3,1).

Dostęp do podstawowych mediów dla nowych mieszkań

Wodociąg z sieci posiadało 92,2%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 78,4% mieszkań oddanych do użytkowania. Pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W gaz z sieci wyposażonych było 40,5% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 33,6%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 33,9% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie. Z tego 42,4% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 14,0% w kotły/piece na paliwo stałe, a 9,7% w pozostałe rodzaje ogrzewania.

Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania w 1-3 kwartale 2022 r.

W 1-3 kwartale 2022 r. oddano do użytkowania 79,9 tys. nowych budynków mieszkalnych, czyli o 2,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna ich kubatura wyniosła 77,0 mln m3 – 1,6% więcej r/r.

Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6%) ulokowanych zostało 48,5% mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia. Zastosowało ją przy budowie 98,5% inwestorów wznoszących nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

Przeciętny czas trwania budowy

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w 1-3 kwartale 2022 r. zwiększył się o 1,2 miesiąca w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 42,6 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie prawie 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Źródło: dane GUS

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie
Pobierz przykładowy Raport o Terenie

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.