News

GUS: Obrót nieruchomościami w 2021 roku

Monika Byś
2022-12-01
~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Obrót nieruchomościami w 2021

Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje raport "Obrót nieruchomościami w 2021 r". Publikacja prezentuje wyniki roczne badania w zakresie transakcji kupna//sprzedaży nieruchomości.

 • Celem publikacji jest przedstawienie informacji charakteryzujących obrót nieruchomościami w 2021 roku w zakresie liczby i wartości dokonanych transakcji, powierzchni sprzedanych nieruchomości oraz średnich miar odzwierciedlających specyfikę transakcji nieruchomościami. 
 • Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2021 r. była o 21,7% wyższa w stosunku do roku 2020.
 • W 2021 roku na polskim rynku lokali mieszkalnych przeważał obrót na rynku wtórnym (58,6% liczby i 52,9% wartości sprzedanych lokali mieszkalnych).
 • Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 roku na rynku pierwotnym wyniosła 57,5 m2. Natomiast średnia powierzchnia lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku wtórnym – 53,4 m2. 
 • W 2021 roku ceny lokali mieszkalnych były o 9,2% wyższe niż przed rokiem (w 2020 roku – o 10.5%). Wzrost cen wystąpił zarówno na rynku pierwotnym, jaki i na rynku wtórnym (odpowiednio o 9,1% i 9,3%)

Publikacja niniejsza jest kolejną edycją opracowania „Obrót nieruchomościami w 2021 r.” wydawanego corocznie
przez Główny Urząd Statystyczny. Dotyczy analizy rynku nieruchomości w zakresie liczby i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży oraz powierzchni sprzedanych nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowych - zabudowanych i niezabudowanych. Raport zawiera również dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.

Publikacja Obrót nieruchomościami w 2021 roku

Celem publikacji jest przedstawienie informacji charakteryzujących obrót nieruchomościami w 2021 roku w zakresie liczby i wartości dokonanych transakcji, powierzchni sprzedanych nieruchomości oraz średnich miar odzwierciedlających specyfikę transakcji nieruchomościami. W opracowaniu zastosowano podział nieruchomości na kategorie, nieruchomości:

 • lokalowe,
 • gruntowe zabudowane,
  gruntowe niezabudowane.

Dane prezentowane są w przekrojach terytorialnych, w podziale na formę obrotu oraz według rodzajów nieruchomości stanowiących przedmiot transakcji.

Całą publikacje pobierz na stronie GUS:

Wielkość sprzedawanych nieruchomości w 2021 r.

Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2021 r. była o 21,7% wyższa w stosunku do roku 2020. Wartość przeprowadzonych transakcji ogółem wzrosła zaś o 38,4% w stosunku do roku 2020.

Wielkość sprzedaży nieruchomości wg rodzaju i lokalizacji w 2021, dane GUS
Wielkość sprzedaży nieruchomości wg rodzaju i lokalizacji w 2021, dane GUS

Liczba nieruchomości lokalowych sprzedanych w 2021 roku wzrosła o 22,4% w stosunku do 2020 roku, natomiast ich wartość wzrosła o 37,9%. W przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych odnotowano wzrost zarówno liczby transakcji (o 12,7%) jak i ich wartości (o 24,3%) w stosunku do 2020 r. Nieruchomości gruntowe niezabudowane w 2021 roku wzrosły zarówno w ujęciu ilościowym (o 24,6%) jak i w ujęciu wartościowym (o 56,1%) w stosunku do 2020 roku.

W 2021 roku większość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miała miejsce na obszarach miejskich. W miastach zawarto 54,9% ogólnej liczby transakcji nieruchomościami, których wartość stanowiła 70,6% obrotów nieruchomościami. Najwięcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miało miejsce w województwie mazowieckim. Najmniejsze obroty nieruchomościami w ujęciu ilościowym i wartościowym odnotowano w województwach świętokrzyskim i opolskim.

W 2021 roku na polskim rynku lokali mieszkalnych przeważał obrót na rynku wtórnym (58,6% liczby i 52,9% wartości sprzedanych lokali mieszkalnych). Na rynku lokali mieszkalnych najczęściej sprzedawano lokale mieszkalne o powierzchni od 40,1 do 60 m2.

Obrót lokalami niemieszkalnymi stanowił 7,9% liczby, 7,7% wartości i 8,7% powierzchni użytkowej sprzedanych nieruchomości lokalowych.

W 2021 roku, w obrocie nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi dominująca rolę odgrywały nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, które stanowiły 67,2% w ujęciu ilościowym i 58,0%
w ujęciu wartościowym.

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości w 2021 r.

Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 roku na rynku pierwotnym wyniosła 57,5 m2. Natomiast średnia powierzchnia lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku wtórnym – 53,4 m2. Średnia powierzchnia użytkowa lokali handlowo-usługowych sprzedanych w 2021 roku wyniosła 85,9 m2, lokali biurowych – 91,4 m2, a garaży – 44,3 m2.

Średnia powierzchnia ewidencyjna nieruchomości:

 • rolnych niezabudowanych, będących przedmiotem obrotu w 2021 roku - 0,78 ha,
 • przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 0,19 ha,
 • przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – 1,26 ha,
 • leśnych niezabudowanych – 1,0 ha.
 • przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową – 0,64 ha,
 • nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną – 0,34 ha,

Ceny nieruchomości w 2021 r.

W 2021 roku ceny lokali mieszkalnych były o 9,2% wyższe niż przed rokiem (w 2020 roku – o 10.5%). Wzrost cen wystąpił zarówno na rynku pierwotnym, jaki i na rynku wtórnym (odpowiednio o 9,1% i 9,3%). W 2021 roku na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wydawano średnio 396,9 tys. zł, a na rynku wtórnym – 315,1 tys. zł.

Średnia cena:

 • za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych sprzedanych:
  • na rynku pierwotnym osiągnęła poziom 6 899 zł
  • na na rynku wtórnym – 5903 zł. 
   - Mediana cen za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 6412 zł, a na rynku wtórnym – 5254 zł.
 • lokali użytkowych:
  • pojedynczego lokalu handlowo-usługowego wyniosła 716,1 tys. zł,
  • lokalu biurowego – 728,5 tys. zł,
  • garażu – 54,2 tys. zł.
 • nieruchomości:
  • zabudowanych budynkami mieszkalnymi wyniosła 433,5 tys. zł,
  • rolnych zabudowanych – 223,9 tys. zł,
  • zabudowanych pozostałych – 939,3 tys. zł.
  • rolnych niezabudowanych - 141,5 tys. zł,
  • przeznaczonych pod zabudowę:
   • mieszkaniową – 186,6 tys. zł,
   • przemysłową – 1370,8 tys. zł,
   • handlowo-usługową – 957,0 tys. zł,
   • inną – 254,1. zł,
  • leśnych niezabudowanych – 82,4 tys. zł.

Źródło: Dane GUS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.