News

Dynamika produkcji budowlano-montażowej październik 2022

Monika Byś
2022-11-23
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Dynamika produkcji budowlano-montażowej październik 2022

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport: Dynamika produkcji budowlano-montażowej październik 2022 r. Wstępne dane wykazują, że przedsiębiorstwa budowlane we październiku br. wypracowały wynik wyższy o 3,9 % w porównaniu z październikiem u.r.

  • W stosunku do września 2022 roku zaobserwowano wzrost wartości robót we wszystkich działach budownictwa.
  • W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku sprzedaż prac budowlano-montażowych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków – o 16,7 %.
  • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 141,7.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku br. była wyższa o 3,9 % w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,1%) oraz wyższa o 4,0 % w stosunku do września br. roku (przed rokiem wzrost o 0,3 %).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych)
Tab.1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych), źródło: dane GUS

Dynamika produkcji budowlano-montażowej październik 2022

W październiku bieżącego roku, zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w skali roku dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków – o 8,9 %. Natomiast dla jednostek realizujących prace budowlane specjalistyczne – o 5,1 %. Z kolei w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wartość ta ukształtowała się na poziomie sprzed roku.

W stosunku do września 2022 roku, zaobserwowano wzrost sprzedaży robót. Przy czym w jednostkach zajmujących się budową:

  • obiektów inżynierii lądowej, a także wodnej – wzrost o 4,6 %.
  • specjalizujących się we wznoszeniu budynków – spadek o 1,2 % ,
  • wykonujących prace budowlane specjalistyczne – wzrost o 9,7 %
 Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=100)
Wyk.1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=100), źródło: dane GUS

Sprzedaż prac budowlano-montażowych

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku sprzedaż prac budowlano-montażowych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Wzrost nastąpił we wszystkich działach budownictwa:

  • w podmiotach realizujących prace z zakresu budowy budynków – o 16,7 %,
  • wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 5,3 %,
  • specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 3,6 %

Produkcja budowlano-montażowa obejmująca roboty inwestycyjne, w październiku 2022 roku była niższa niż przed rokiem o 3,3 %, natomiast dla prac o charakterze remontowym zwiększyła się o 15,6 % (w 2021 r. wzrost odpowiednio o 5,1 % oraz o 2,5 %).

W okresie styczeń-październik 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 3,8 % (w 2021 r. spadek o 2,8 %) oraz remontowych o 14,6 % (w 2021 r. wzrost o 9,9 %).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 141,7.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,7% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 5,0% wyższym w porównaniu z wrześniem 2022 roku.

Źródło: dane GUS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.