News

GUS podaje średnie ceny gruntów ornych w październiku 2022 r.

Monika Byś
2022-10-04
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-12-13
Głosów: 15, średnia ocen: 5
ceny gruntów ornych w październiku 2022

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował zestawienie: średnie ceny gruntów ornych w październiku 2022 r. w Polsce. Zebrane dane dotyczące cen hektara ziemi i stawki dzierżawy, przydają się nie tylko rolnikom. Wykorzystywane są również przez banki, jako podstawa wyliczeń przy udzielaniu kredytów. Sprawdź w których województwach trzeba zapłacić najwięcej za hektar ziemi ornej.

  • Średnia cena gruntów w Polsce w II kwartale 2022 roku wynosiła ogółem 59 358 zł/ha. Dla gruntów dobrych sięgała 71 931 zł/ha, dla średnich 60 8315 zł/ha, a dla słabych 44 305 zł/ha. 
  • Najwięcej za hektar ziemi ornej zapłacić musieli kupcy z województwa wielkopolskiego. Na tym terenie średnia cena wynosiła 77 384 zł/ha. 
  • Najniższe ceny za ziemię GUS odnotował w województwie lubuskim. Średnio sięgały one 36 111 zł/ha.

Średnie ceny gruntów ornych w październiku 2022 r. Czemu służy zestawianie GUS?

Zebrane przez GUS dane, dotyczące cen hektara ziemi i stawki dzierżawy, przydają się nie tylko rolnikom. Wykorzystywane są także przez banki jako podstawa wyliczeń przy udzielaniu następujących kredytów:

  • na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR);
  • na zakup użytków rolnych (linia Z);
  • z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Zestawienie podzielone jest według jakości gruntów, ustalanej na podstawie klasy gleby na danym obszarze. Klasyfikacja jakości, przyjęta przez GUS, przedstawia się następująco:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa;
  • grunty średnie - grunty klas IIIb, IV;
  • grunty słabe - grunty klas V, VI.

Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych. Odpowiednio idąc dalej, łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich, zaś klasy V i VI - do gruntów słabych. 

Sprawdź klasę gruntu w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Tabele z średnimi cenami gruntów ornych w październiku 2022 r. 

Poniżej znajdują się aktualne tabele z średnimi cenami gruntów ornych. 

Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r. według województw. Ceny obowiązują od dnia 10 października 2022 r. 

Województwa

Grunt orny

ogółem

dobry

(klasy I, II, IIIa)

średni

(klasy IIIb, IV)

słaby 

(klasy V, VI)

Dolnośląskie43 45255 00043 06136 800
Kujawsko-pomorskie64 81081 24564 39648 793
Lubelskie47 03769 55647 50030 817
Lubuskie36 11136 250*)38 25031 833
Łódzkie51 39077 34952 27837 920
Małopolskie45 96755 46039 35732 286
Mazowieckie52 20466 17653 88441 599
Opolskie60 56280 84450 25437 234
Podkarpackie36 19645 64934 28926 741
Podlaskie64 53379 00070 00751 653
Pomorskie51 21260 71453 51144 375
Śląskie44 01660 35749 53730 409
Świętokrzyskie39 80048 14735 65125 114
Warmińsko-mazurskie55 95065 33357 80648 048
Wielkopolskie77 38498 06280 84956 390
Zachodniopomorskie-38 760**)34 54632 000**)
POLSKA59 35871 93160 83144 305

*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2021 r.

**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2022 r.

W których województwach ziemia jest najdroższa? 

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że średnia cena gruntów w Polsce w II kwartale 2022 roku wynosiła ogółem 59 358 zł/ha. Dla gruntów dobrych sięgała 71 931 zł/ha, dla średnich 60 8315 zł/ha, a dla słabych 44 305 zł/ha. 

Bez wątpienia najwięcej za hektar ziemi ornej zapłacić musieli kupcy z województwa wielkopolskiego. Na tym terenie średnia cena wynosiła 77 384 zł/ha. Za grunty dobre trzeba było zapłacić aż 98 062 zł/ha, za średnie 80 849 zł/ha, a za słabe 56 390 zł/ha. 

Najniższe ceny za ziemię GUS odnotował w województwie lubuskim. Średnio sięgały one 36 111 zł/ha, a dla poszczególnych klas wynosiły: 36 250 zł/ha za grunty dobre, 38 250 zł/ha za średnie, 31 833 zł/ha za słabe.

Źródło: GUS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.