News

Dynamika produkcji budowlano-montażowej wrzesień 2022

Monika Byś
2022-10-26
~2 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Dynamika produkcji budowlano-montażowej wrzesień 2022

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport: Dynamika produkcji budowlano-montażowej wrzesień 2022 r. Wstępne dane wykazują, że przedsiębiorstwa budowlane we wrześniu br. wypracowały wynik wyższy o 0,3% w porównaniu z wrześniem u.r. 

  • W stosunku do sierpnia 2022 roku zaobserwowano wzrost wartości robót we wszystkich działach budownictwa.
  • W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku sprzedaż prac budowlano-montażowych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków – o 20,3%.
  • Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 136,3. 

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu 2022 r. była wyższa o 0,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,2%) oraz wyższa o 3,5% w stosunku do sierpnia br. roku (przed rokiem wzrost o 9,3%).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych), źródło danych GUS

Dynamika produkcji budowlano-montażowej wrzesień 2022 w cenach

We wrześniu bieżącego roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w skali roku dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków – o 8,7%. Natomiast zmniejszenie w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 2,3% oraz realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 4,9%.

W stosunku do sierpnia 2022 roku zaobserwowano wzrost wartości robót we wszystkich działach budownictwa. Przy czym w jednostkach zajmujących się budową:

  • obiektów inżynierii lądowej, a także wodnej – o 7,7%,
  • specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 0,6% ,
  • wykonujących prace budowlane specjalistyczne – o 0,2%

Sprzedaż prac budowlano-montażowych

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku sprzedaż prac budowlano-montażowych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku:

  • w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków – o 20,3%,
  • wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 4,8%,
  • specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,9%.

Produkcja budowlano-montażowa obejmująca roboty inwestycyjne, we wrześniu 2022 roku była niższa niż przed rokiem o 4,5%. Natomiast dla prac o charakterze remontowym zwiększyła się o 7,7% (w 2021 r. wzrost odpowiednio o 1,7% oraz 8,4%).

W okresie styczeń – wrzesień 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 4,0%, czyli w 2021 r. spadek o 3,6%, oraz remontowych o 16,3% (w 2021 r. wzrost o 9,9%).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=100)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=100), źródło danych GUS

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 136,3. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a także o 5,9% niższym w porównaniu z sierpniem 2022 roku.

Źródło: dane GUS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.