Rynek nieruchomości

Budownictwo mieszkaniowe w kwietniu 2022 w trendzie spadkowym

Monika Byś
2022-05-27
~4 min
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Budownictwo mieszkaniowe w kwietniu 2022

Główny Urząd Statystyczny opublikował publikację "Budownictwo mieszkaniowe w kwietniu 2022". Publikacja zawiera wstępne dane budownictwa mieszkaniowego w kwietniu oraz czterech pierwszych miesiącach bieżącego roku. Jak można było przypuszczać dane nie są optymistyczne, a raczej zdecydowanie nastawione na spadek dynamiki inwestycji mieszkaniowych.

  • Kwiecień 2022 r. przynosi kontynuację tendencji hamowania GUS-owskich statystyk pierwotnego rynku mieszkaniowego. Najwyraźniej widać to w kategorii mieszkań rozpoczętych, dotyczących nowych pozwoleń na budowę.
  • W sumie w czterech pierwszych miesiącach br. w Polsce ruszyła budowa 73,5 tys. mieszkań i domów. Jest to o ponad 18 % mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. 

Budownictwo mieszkaniowe w kwietniu 2022 ze słabszymi wynikami

Po wyraźnie słabszym, w odniesieniu do minionych okresów, pierwszym kwartale br. kwiecień przynosi kontynuację tendencji hamowania GUS-owskich statystyk pierwotnego rynku mieszkaniowego. Najwyraźniej widać to w kategorii mieszkań rozpoczętych, przy wciąż dość mocno prezentujących się danych, dotyczących nowych pozwoleń na budowę. Niestety kwestią czasu wydaje się wyraźniejsze osłabienie także i tych ostatnich.

Statystyki GUS mieszkaniowych inwestycji deweloperskich w Polsce, fot. RynekPierwotny.pl

Jak wykazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl kategorią GUS-owskich danych o pierwszorzędnym znaczeniu dla oceny stanu bieżącej koniunktury rynkowej są wolumeny mieszkań rozpoczętych. W sumie w ubiegłym miesiącu inwestorzy ruszyli z budową nieco ponad 20 tys. mieszkań. Jest to rezultat o ponad 23 % gorszy od uzyskanego w kwietniu 2021 r. i aż 15 % słabszym od marca 2022 r. Co istotne, na tak słaby rezultat główny wpływ miały przede wszystkim wyniki deweloperów, którzy z miesięcznym wynikiem zaledwie 11 tys. rozpoczętych w kwietniu lokali zaprezentowali regres rdr rzędu blisko 27 %.

W sumie w czterech pierwszych miesiącach br. w Polsce ruszyła budowa 73,5 tys. mieszkań i domów. Jest to o ponad 18 % mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Głównym hamulcowym ponownie okazali się deweloperzy z wynikiem niespełna 43 tys. lokali rozpoczętych. Wynik ten jest aż o 23 % gorszy niż przed rokiem.

Budownictwo mieszkaniowe w kwietniu 2022. Maleje liczba nowych pozwoleń na budowę

Tymczasem wyraźnie mniej spektakularne osłabienie rynkowej euforii inwestycyjnej komunikują GUS-owskie dane dotyczące nowych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym. W sumie, w marcu w ramach wszystkich form budownictwa wydano bez mała 28 tys. przedmiotowych decyzji administracyjnyc. Jest to wynikiem o 2,5 % lepszym licząc rok do roku. Natomiast od początku roku nowych pozwoleń było ogółem 106 tys., czyli o 5,5 % mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.

I tym razem decydujący wpływ na relatywnie wysoki poziom statystyk GUS mieli deweloperzy. Ich wynik z kwietnia na poziomie ponad 18 tys. jednostek był lepszy rdr o blisko 8 %. Natomiast za okres styczeń - kwiecień w wymiarze 70 tys. nowych pozwoleń, o zaledwie 4 % poniżej wyniku liczonego w relacji rdr.

Nowe pozwolenia na budowę są podstawowym parametrem oceny potencjału popytowego rynku w przyszłych okresach przez deweloperów. Są też wiarygodnym wskaźnikiem ich optymizmu inwestycyjnego. Jednak w obecnych warunkach rynkowych mamy do czynienia raczej z efektem różnicy w czasie od złożenia wniosku o pozwolenie do momentu jego uzyskania. Innymi słowy obecnie wydawane pozwolenia w większości były wnioskowane na tyle dawno temu, że niewiele wskazywało na bliską perspektywę koniunkturalnego przesilenia.

W OnGeo.pl sprawdzisz pozwolenia na budowę w okolicy

Generując Raport o Terenie sprawdzisz pozwolenia budowlane, które zostały wydane zarówno dla działki, jak i dla terenów sąsiadujących w promieniu 200 m od granic działki. W zakresie tego zagadnienia otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

  • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
  • nazwa inwestycji,
  • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
  • adres, numer działki,
  • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
  • nazwa organu prowadzącego sprawę.

Z kolei statystyki lokali oddawanych do użytkowania, najmniej istotne dla oceny bieżącej koniunktury, wciąż trzymają się na zadowalających poziomach. W tym przypadku więc regresu wciąż nie widać. Co jest oczywistym efektem charakteru tej kategorii danych, odzwierciedlających stan koniunktury rynkowej sprzed około 2 lat.

W kwietniu było takich mieszkań w sumie prawie 19 tys., czyli licząc rok do roku bez istotnych zmian. Nieco lepiej w tej samej relacji prezentuje się dynamika lokali oddanych do użytkowania w czterech pierwszych miesiącach br. Przy wolumenie 73,5 tys. daje to wynik lepszy od uzyskanego przed rokiem o równe 2 %.

Wymowa danych GUS budownictwa mieszkaniowego po czterech miesiącach br. jest na razie umiarkowanie pesymistyczna. Krajowy rynek mieszkaniowy prezentuje się inwestycyjnie w sposób wyraźnie asekuracyjny, w oczekiwaniu na wyraźniejsze sygnały rozwoju koniunktury w kolejnych okresach. Podstawowe dla jej oceny statystyki, a więc te dotyczące nowych inwestycji, wykazują wyraźnie postępujące symptomy słabnięcia. Jego kontynuację najprawdopodobniej zobaczymy w kolejnych miesięcznych danych sygnalnych GUS. Hamowanie wolumenów nowych budów mieszkaniowych powinno się utrzymać w perspektywie co najmniej kilku kwartałów. Co wynika z przewidywanego okresu rekordowo wysokiego kosztu kredytów mieszkaniowych.

Źródło: Infor

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.