News

Budowa S19 Miejsce Piastowe - Dukla. Wniosek o rozpoczęcie budowy już u wojewody

Monika Byś
2022-09-20
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Budowa S19

Budowa S19: GDDKiA złożyła do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10 km drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. Rozpoczęcie robót budowlanych panuje się w przyszłym roku, po uzyskaniu decyzji ZRID.

  • Nowy odcinek drogi ekspresowej posiada 10,1 km długości i ma przekrój dwujezdniowy - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.
  • Na tym odcinku S19 powstaną obiekty inżynierskie, w tym 21 w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście górne dla dużych zwierząt, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt oraz dwa przepusty), a także pięć konstrukcji oporowych. 
  • Wykonawca, firma Strabag, na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma 36 miesięcy.
  • Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2025 r. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

Budowa S19 - zakres prac

Nowy odcinek drogi ekspresowej posiada 10,1 km długości i ma przekrój dwujezdniowy - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin - Wietrzno - Zboiska (nr 1956R).

Sprawdź lokalizację inwestycji:

Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla.

Na tym odcinku S19 powstaną obiekty inżynierskie, w tym 21 w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście górne dla dużych zwierząt, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt oraz dwa przepusty), a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Planuje się również przebudowane lub rozbudowane kolidujących dróg poprzecznych, a także infrastruktury techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Planuje się budowę również dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe (kat. I).

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe - Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. W związku z tym już na etapie opracowania koncepcji programowej wykonaliśmy w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem licznych osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo, na których prowadzony jest monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Ponadto odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka-Równe I. Teren ten niegdyś był intensywnie eksploatowany górniczo, ponieważ wydobywano tam ropę naftową metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

Budowa S19: Najważniejsze terminy

Wykonawca, firma Strabag, na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma 36 miesięcy. Do terminu nie liczy się etapu realizacji robót w okresie zimowych. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2025 r. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

Źródło: GDDKiA o. Rzeszów

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.