News

Zmiana w trzeciej grupie spadkowej. Wykluczeni zstępni dziadków

Monika Byś
2023-07-14
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
zmiana w trzeciej grupie spadkowej

Senat przyjął kilkanaście poprawek do nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczących zabezpieczenia spadkobierców. Poprawki mają na celu lepszą ochronę małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych spadkobierców oraz ograniczenie poszukiwania dalekich krewnych spadkodawcy przez sądy. Zmiany dotyczą trzeciej grupy spadkowej. Nowelizacja ustawy została poparta przez 95 senatorów i teraz trafi ponownie do Sejmu.

  • Senat przyjął kilkanaście poprawek do nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczących zabezpieczenia spadkobierców.
  • Poprawki mają na celu lepszą ochronę małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych spadkobierców oraz ograniczenie poszukiwania dalekich krewnych spadkodawcy przez sądy.
  • Nowelizacja wprowadza zmiany w trzeciej grupie spadkowej, ograniczając krąg spadkobierców do dziadków, rodzeństwa rodziców oraz ich zstępnych.
  • Nowe przepisy przyspieszą postępowania spadkowe i ograniczą potrzebę poszukiwania dalekich krewnych spadkodawcy przez sąd.

Poprawki Senatu zostały przygotowane przez Biuro Legislacyjne i poparte przez senackie komisje. Mają one na celu wykreślenie niektórych przepisów, które dodano do nowelizacji podczas prac w Sejmie po pierwszym czytaniu.

Celem zmian jest również skrócenie czasu postępowań spadkowych. Nowelizacja wprowadza zmiany w trzeciej grupie spadkowej, która obejmuje dziadków spadkodawcy, ich zstępnych oraz rodzeństwo rodziców i ich zstępnych. Zgodnie z nowymi przepisami, krąg spadkobierców w tej grupie zostanie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców oraz ich zstępnych.

Zmiana w trzeciej grupie spadkowej

Zmiany te wyłączają z dziedziczenia dalszych zstępnych dziadków, takich jak cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia, które często nie utrzymują relacji ze spadkodawcą. Zmiana ma dostosować prawo spadkowe do rzeczywistych wzorców relacji rodzinnych. 

Skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych i ograniczenie konieczności poszukiwania dalekich krewnych spadkodawcy przez sąd to kolejne korzyści wynikające z nowych przepisów. Autorzy uzasadnili te zmiany, argumentując, że “często nie ma potrzeby długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych, którzy nawet nie wiedzą o śmierci spadkodawcy”. 

Niegodni dziedziczenia 

Nowelizacja umożliwia również uznawanie za niegodne dziedziczenia osób, które uporczywie unikają płacenia alimentów dla spadkodawcy. Dotyczy to także unikania obowiązku opieki nad spadkodawcą. 

Inną wprowadzoną zmianą jest zawieszenie terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli wymaga to zezwolenia sądu opiekuńczego. Obecnie spadkobiorca ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy, aby złożyć takie oświadczenie.

Źródło: money.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.