News

Zmiany w dziedziczeniu. Będzie ograniczenie spadkobierców

Monika Byś
2023-06-21
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
zmiany w dziedziczeniu

W piątek Sejm przyjął nową poprawkę, która wprowadza kilka istotnych zmian w prawie dotyczącym dziedziczenia. Pierwszą zmianą jest ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych w jednym szczególnym przypadku. Chodzi o sytuację, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie żyje w momencie otwarcia spadku.

  • Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w prawie spadkowym, m.in. zmniejszenie kręgu spadkobierców w sytuacji, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku.
  • Dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, takie jak cioteczne czy stryjeczne wnuki, zostaną wyłączeni z dziedziczenia po wejściu w życie nowych przepisów.
  • Rodzice będą mogli odrzucić zadłużony spadek również w imieniu swoich małoletnich dzieci, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu rodzinnego.
  • Nowe przepisy rozszerzają przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, dodając uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jako jedną z przesłanek, co budzi kontrowersje wśród ekspertów.

 Obecnie, zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, dalsi potomkowie dziadków spadkodawcy, tak jak cioteczne czy stryjeczne wnuki, mają prawo do dziedziczenia. Po wejściu w życie nowych przepisów zostaną oni wyłączeni z dziedziczenia. 

Rząd argumentuje tę zmianę tym, że w takiej sytuacji nie powinni dziedziczyć krewni, z którymi więź jest słaba lub nie istnieje wcale. Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia obejmują również kwestię dziedziczenia spadku przez dzieci. Dotyczy to przypadku, gdy rodzice odrzucili zadłużony spadek, a tym samym spadek przeszedł na małoletnie dzieci. Dzięki nowym przepisom rodzice będą mogli odrzucić spadek również w imieniu swoich dzieci. Obecnie, aby odrzucenie było skuteczne, rodzic musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego w ciągu sześciu miesięcy. Po zmianie przepisów nie będzie to już konieczne, chyba że dziecko zostanie powołane do spadku obok rodzica i wystąpi tzw. konflikt interesów.

Spadkobierca niegodny dziedziczenia

Kolejna zmiana, która budzi więcej kontrowersji, dotyczy rozszerzenia przesłanek uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Po wejściu w życie nowych przepisów, spadkobiercę można uznać za niegodnego dziedziczenia, jeśli systematycznie unikał spełniania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, zwłaszcza jeśli ten obowiązek został ustanowiony umową lub orzeczeniem sądowym. Do tej pory, aby spadkobierca został uznany za niegodnego dziedziczenia, musiał dopuścić się poważnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy lub nakłaniać go podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu. Równanie unikania obowiązku alimentacyjnego z poważnymi przestępstwami budzi wątpliwości.

Mimo podzielonych opinii ekspertów w sprawie rozszerzenia przesłanek uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, warto zauważyć, że wydaje się to uczciwe, aby dłużnik alimentacyjny, który miał możliwość płacenia, został wyłączony z dziedziczenia.

Ustawa wejdzie w życie trzy miesiące po jej ogłoszeniu. Obecnie musi zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta.

Źródło: bezprawnik.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.