News

Wniosek o dofinansowanie na odbudowę zabytków

Monika Byś
2022-12-05
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-01-26
Głosów: 15, średnia ocen: 4.9
Wniosek o dofinansowanie na odbudowę zabytków

Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich. Wnioskować można do 31 stycznia 2023 roku. We wpisie znajdziesz wzór, a także instrukcję: Wniosek o dofinansowanie na odbudowę zabytków. 

  • 24 listopada ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonego dla samorządów wszystkich szczebli. Wnioski można składać do 31 stycznia 2023 roku do godz. 17.00. 
  • Wysokość dofinansowania wynosi 98 proc. Natomiast wkład własny samorządu to 2 proc wartości zadania inwestycyjnego. Na realizację całego Programu Odbudowy Zabytków rząd planuje przeznaczyć 3 mld zł.  
  • Wnioskodawca będzie mógł również przeznaczyć pozyskane środki na udzielenie dotacji osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na zasadach określonych w uchwale podjętej przez organ samorządu. 

24 listopada ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonego dla samorządów wszystkich szczebli. Wnioski można składać do 31 stycznia 2023 roku do godz. 17.00. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który przyjmuje wnioski w aplikacji Polski Ład. 

Zgodnie z regulaminem każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z wniosków. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach do:

  • 150 tys. zł,
  • 200 tys. zł,
  • a nawet 3,5 mln zł.

Wysokość dofinansowania wynosi 98 proc. Natomiast wkład własny samorządu to 2 proc wartości zadania inwestycyjnego. Na realizację całego Programu Odbudowy Zabytków rząd planuje przeznaczyć 3 mld zł.  

Samorządy mogą wykorzystać wsparcie na prace konserwatorskie i restauratorskie, a także na roboty budowlane. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków.

Sprawdź, czy działka objęta jest ochroną zabytków

W Raportach o Terenie OnGeo znajdziesz informację, czy w obrębie 200 m od wybranej działki znajdują się nieruchomości objęte ochroną zabytków.

Geoportal

Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Oprócz przedstawionych danych na mapie, otrzymasz czytelny, szczegółowy opis w formie tabelarycznej, w której znajdziesz:

  • rodzaj i nazwę zabytku,
  • okres powstania,
  • odległość w linii prostej od nieruchomości zabytkowej,
  • link do dokumentacji zabytku.

Dowiedz się również, czy działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 

Wniosek o dofinansowanie na odbudowę zabytków

Wnioskodawca będzie mógł również przeznaczyć pozyskane środki na udzielenie dotacji osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na zasadach określonych w uchwale podjętej przez organ samorządu. 

Według regulaminu BGK udzieli wstępnej promesy podmiotom, których wnioski znalazły się na liście inwestycji zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów z informacją o maksymalnej kwocie dofinansowania przyznawanego z programu. Wypłata dofinansowania nastąpi po spełnieniu warunków wynikających z promesy i regulaminu oraz złożeniu przez beneficjenta wniosku o wypłatę. Wypłaty środków będą realizowane 15 i 25 każdego miesiąca.

Poniżej w załącznikach publikujemy regulamin programu, wzór wniosku oraz instrukcję składania wniosku.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ODBUDOWĘ ZABYTKÓW

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.