News

MRiT proponuje większy budżet na plany ogólne

Monika Byś
2023-05-17
~2 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
MRiT proponuje większy budżet na plany ogólne

Resort rozwoju wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o zwiększenie kwoty przeznaczonej w ramach KPO na sporządzenie planów ogólnych przez samorządy. Każda gmina otrzymałaby wówczas przeciętnie około 122,5 tys. zł, co oznacza podwyżkę w stosunku do pierwotnie zakładanej kwoty 98,5 tys. zł

  • Resort rozwoju zwrócił się do Komisji Europejskiej o podwyższenie kwoty przeznaczonej w KPO na sporządzenie planów ogólnych przez samorządy. Każda gmina miałaby dostać na ten cel średnio ok. 122,5 tys. zł, a nie jak pierwotnie zakładano 98,5 tys.
  • W ramach budżetu KPO zapewnione zostanie wsparcie dla gmin w postaci dokształcenia z reguł obowiązujących w zreformowanym systemie osób sporządzających nowe dokumenty z zakresu planowania przestrzennego.
  • Rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny. Plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego.
  • Gminy będą miały obowiązek sporządzenia planów ogólnych do końca 2025 r.
  • Reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W odpowiedzi na interpelację poselską, wiceministerka rozwoju i technologii Kamila Król poinformowała, że MRiT złożył wniosek o przesunięcie środków w budżecie KPO w celu zwiększenia kwoty na plany ogólne do 303,6 mln zł, czyli przeciętnie około 122,5 tys. zł na każdą gminę.

Wiceministerka Król wyjaśniła, że budżet KPO zapewni również wsparcie dla gmin w postaci kursów doszkalających dla około 1700 osób, które już pracują w zawodzie urbanisty lub chcą uzupełnić swoje kwalifikacje, aby pracować w tym zawodzie. Resort rozwoju dąży do zapewnienia samorządom realnych narzędzi do planowania przestrzeni.

Resort nie przedłuży terminu sporządzenia planów

Wiceminister Król podkreśliła, że obecnie resort nie ma planów wydłużenia terminu sporządzenia planów ogólnych przez gminy. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan ogólny będzie jedynie wskazywał na katalog możliwych do wyznaczenia przeznaczeń terenu w planach miejscowych i będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego.

Plan ogólny będzie stanowił podstawę dla przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a będzie również wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy. Wiceminister zapewnił, że dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowają ważność. Projekt nowelizacji wprowadza też nową formę planu miejscowego - zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI), który ma być przeznaczony do realizacji dużych inwestycji. Reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.