News

Wakacje kredytowe 2024 na nowych warunkach. Kto skorzysta?

Monika Byś
2023-12-28
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
wakacje kredytowe 2024

Ministerstwo Finansów zapowiada wsparcie dla kredytobiorców. Chodzi o wakacje kredytowe 2024. Zgodnie z propozycją, kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu na okres jednego miesiąca na kwartał. Maksymalne wsparcie ma wzrosnąć z 2 tys. zł do 2,5 tys. zł. Projekt zakłada także przedłużenie okresu wakacji kredytowych do roku 2024.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wakacje kredytowe 2024. Jakie warunki należy spełnić?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych 2024, kredytobiorcy muszą spełnić nowe kryteria, takie jak zmniejszenie wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) do 40% zamiast obecnych 50% Maksymalna kwota dochodu kwalifikującego do wsparcia została zwiększona, a nowela wprowadza możliwość uzyskania wsparcia, jeżeli dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekroczy trzykrotności określonych kryteriów pomocy społecznej.

Nowe przepisy mają objąć około 420 tys. umów kredytowych, a szacowany koszt wakacji kredytowych to 3,6 mld zł. Projekt zakłada także wydłużenie okresu udzielania wsparcia do 40 miesięcy oraz zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia do 2,5 tys. zł. Okres spłaty wsparcia lub pożyczki ma być wydłużony z 144 do 200 rat.

Zgodnie z projektem, umorzenie pozostałych rat nastąpi po spłacie 134 rat, co oznacza kwotę umorzenia wynoszącą 33 tys. zł. Kryterium zawieszenia spłaty kredytu przewiduje, że średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD przez trzy miesiące poprzedzające wniosek musi przekraczać 35%.

Warto zauważyć, że projekt nie wymaga konsultacji z organami Unii Europejskiej i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu. Nowe regulacje mają wprowadzić szereg ułatwień dla kredytobiorców z trudnościami finansowymi, obejmując szerszą grupę beneficjentów niż wcześniejsze przepisy obowiązujące w latach 2022-2023.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.