News

Rząd nie cofnie reformy planistycznej

Monika Byś
2024-02-01
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Rząd nie cofnie reformy planistycznej

Nowy rząd nie zamierza rezygnować z reformy planistycznej, która weszła w życie w 2023 roku. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nadal wzbudza emocje, szczególnie ze strony organizacji samorządowych. 

Rząd nie wycofa przepisów, które weszły w życie w lipcu 2023 roku na skutek nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po zmianach w parlamencie, organizacje samorządowe, które krytycznie wypowiadały się o zmianach, miały nadzieje, że nie dojdzie do daleko idących zmian w przepisach planowania przestrzennego, a nowy rząd wycofa się z poprawek w ustawie uchwalonych przez poprzedników. Negatywną opinię na temat reformy miały m.in. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich. 

Organizacje chcą wycofania reformy planistycznej

Organizacje oceniały, że nowa ustawa w proponowanym kształcie nie rozwiąże „wielu z zasadniczych problemów prawnych obecnego systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Jednym z nich miał być fakt, że mimo zmian deweloperzy nadal jedynie w niewielkim stopniu pokrywają koszty związane z utrzymaniem i budową infrastruktury. Problem ten spada zatem na samorządy, których nie stać na nowe inwestycje. Ich zdaniem reforma nie przyczyni się również do rozwiązania największej bolączki planowania w Polsce, czyli nadmiernego rozlewania się zabudowy

Problemem jest również niewystarczający czas na wykonanie planów ogólnych gmin. Gminy mają czas do stycznia 2026 roku na uchwalenie planów ogólnych dla swojego terytorium, a to zdecydowanie za mało. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na prośbę Portalu Samorządowej odpowiedziało na pytanie odnośnie do przyszłości reformy planistycznej. Wynika z niej jasno, że reforma planistyczna będzie kontynuowana. 

odpowiedz MRiT na pytanie o przyszłość uopizp

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie planuje rezygnacji z reformy planowania przestrzennego. Jednocześnie, tak jak w przypadku każdej innej ustawy, MRiT będzie obserwowało sposób funkcjonowania poszczególnych przepisów, by w razie konieczności wprowadzić zmiany będące wynikiem doświadczeń w stosowaniu ustawy

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.