News

Projekt ustawy regulującej własność niektórych dróg ogólnodostępnych

Monika Byś
2023-05-16
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
projekt ustawy regulującej własność niektórych dróg ogólnodostępnych

Złożony w poniedziałek do Sejmu projekt ustawy prezydenckiej przewiduje ułatwienie dla gmin nabycia terenów zajętych przez drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, ale są ogólnodostępne. 

  • Projekt ustawy ma na celu ułatwienie nabycia przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu od co najmniej 20 lat.
  • Drogi objęte projektem są połączone z drogami publicznymi i służą zarówno pojazdom jak i pieszym.
  • Projekt umożliwi dokonanie podziału działki budowlanej, uzyskania warunków zabudowy, zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę domu.
  • Samorządy uzyskają możliwość właściwego wykonywania swoich zadań ustawowych dla dobra społeczności lokalnej, w tym prowadzenia inwestycji drogowych lub dokonywania bieżących nakładów na ich utrzymanie w należytym stanie.
  • Gmina może nabyć nieruchomości za odszkodowaniem na wniosek złożony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2035 r.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że po tych drogach poruszają się pojazdy i piesi, a są połączone z drogami publicznymi. Projekt ma na celu ułatwienie nabycia przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu od co najmniej 20 lat. 

Większość tych dróg została wyodrębniona jako działki ewidencyjne w latach sześćdziesiątych XX w. podczas zakładania ewidencji gruntów i budynków. Projekt ustawy umożliwi dokonanie podziału działki budowlanej, uzyskania warunków zabudowy, zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę domu

Samorządy uzyskają również możliwość właściwego wykonywania swoich zadań ustawowych dla dobra społeczności lokalnej, w tym prowadzenia inwestycji drogowych lub dokonywania bieżących nakładów na ich utrzymanie w należytym stanie. Projekt przewiduje, że gmina może nabyć nieruchomości za odszkodowaniem na wniosek złożony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2035 r.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.