News

Projekt dotyczący ustalenia obszarów uzupełnienia zabudowy czeka na podpis ministra

Monika Byś
2024-04-26
~2 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
Projekt dotyczący ustalenia obszarów uzupełnienia zabudowy

Projekt w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy został skierowany do podpisu ministra. Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami, decyzje o warunkach zabudowy (WZ) będą stosowane tylko w obszarach wyznaczonych przez gminę w planie ogólnym.

W projekcie uregulowano sposób wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy. 

Projekt zakłada, że obszar uzupełnienia zabudowy gminy obejmie co najmniej pięć budynków, gdzie odległość między sąsiadującymi budynkami nie przekroczy 100 m. Granice obszaru będą wyznaczane krzywą oddaloną o 50 m od obrysu budynków w zgrupowaniach. Istnieje możliwość rozszerzenia obszaru uzupełnienia zabudowy, uwzględniając lokalne warunki. Gminy będą korzystać z określonego wzoru do obliczenia maksymalnej powierzchni obszaru.

O przebiegu prac informuje Rządowe Centrum Legislacji.

Sprawdź obszary uzupełnienia zabudowy dla Twojej gminy

W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz, gdzie prawdopodobnie znajdą się obszary uzupełnienia zabudowy, jeśli gmina ustanowi je w oparciu o wytyczne opublikowane w ww. rozporządzeniu.

PRZEJDŹ DO MAPY OBSZARÓW UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY

Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczają tereny, co do których ma zostać ograniczone wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak więc poza tymi obszarami nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Uwaga! Samorządy mogą jeszcze zmienić obszary uzupełnienia zabudowy dla swojego terytorium. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.