Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Rząd tworzy program przeciwdziałania powodziom w Polsce

Głosów: 1, średnia ocen: 5
mock

4 października 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW). Rząd planuje przyjęcie programu przeciwdziałaniu powodziom w najbliższych miesiącach.

  • Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Tę niekorzystną sytuację potęgują zmiany klimatu skutkujące coraz częstszymi suszami.
  • PPNW zakłada zwiększenie poziomu retencji do 15 %. Łączny koszt jego wdrożenia szacowany jest na 41 mld zł.
  • Program zakłada realizację 14 typów działań. Przyczynią się one nie tylko do łagodzenia skutków suszy, ale także do ograniczenia ryzyka powodziowego.
  • Realizacja wszystkich działań pozwoli na zwiększenie poziomu powstrzymanego odpływu wód do Morza Bałtyckiego o 5 mld m3.

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Tę niekorzystną sytuację potęgują zmiany klimatu skutkujące coraz częstszymi suszami. Obecnie zatrzymujemy na obszarze kraju tylko 7,5 % średniorocznego odpływu. PPNW zakłada zwiększenie poziomu retencji do 15 %. Łączny koszt jego wdrożenia szacowany jest na 41 mld zł.

Program przeciwdziałania powodziom w Polsce

Program jest komplementarny względem pozostałych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej, czyli planów:

  • gospodarowania wodami,
  • zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • przeciwdziałania skutkom suszy
  • a także programów rozwoju dróg wodnych, a działania w nim zawarte są uzupełnieniem zadań wynikających z tych dokumentów.

Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury 

Głównym celem PPNW jest zwiększenie poziomu retencji wód opadowych. Oznacza to zatrzymanie ich wszelkimi sposobami w środowisku, jak również ograniczenie ich bezproduktywnego spływu do morza. Program zakłada realizację 14 typów działań. Przyczynią się one nie tylko do łagodzenia skutków suszy, ale także do ograniczenia ryzyka powodziowego. Będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na gospodarkę wodną, ale także na zwiększenie odporności całej gospodarki narodowej oraz środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne.

W PPNW znalazło się 14 typów działań – trzy związane z inwestycjami hydrotechnicznymi, pięć ukierunkowanych na poprawę retencji na obszarach rolniczych, dwa ukierunkowane na zwiększenie retencji leśnej, dwa dotyczące renaturyzacji, a także po jednym przeznaczonym dla obszarów miejskich i pokopalnianych.

Realizacja wszystkich działań pozwoli na zwiększenie poziomu powstrzymanego odpływu wód do Morza Bałtyckiego o 5 mld m3. To ponad 8 % średniorocznego odpływu wód z obszaru Polski.

Źródło: MRIT

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak