News

Program Mój Prąd 5.0 z dodatkowym budżetem 400 mln zł

Monika Byś
2023-05-23
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 4.9
Program Mój Prąd 5.0 z dodatkowym budżetem 400 mln zł

Piąta edycja programu Mój Prąd została uruchomiona zaledwie miesiąc temu, a już przekroczono zakładany budżet na ten rok. Zgodnie z zapowiedziami, w odsłonie 5.0 pojawiło się dodatkowe 400 mln zł ze środków krajowych. Po rozszerzeniu, łączny budżet programu Mój Prąd 5.0 wynosi aż 0,5 mld zł

 • Piąta edycja programu Mojego Prądu otrzymała budżet w wysokości 100 mln zł. Program przekroczył swój budżet, ale nie został zamknięty. NFOŚiGW zdecydował się zwiększyć budżet o dodatkowe 400 mln zł. 
 • Dofinansowania przewidziane w programie Mój Prąd 5.0 obejmują m.in. mikroinstalacje PV, magazyn energii, systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • Dofinansowanie na poszczególne elementy nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
 • Łącząc różne inwestycje, można otrzymać nawet do 58 tys. zł dofinansowania.
 • Polacy składali najwięcej wniosków dotyczących instalacji fotowoltaicznych, a popularnym dodatkowym elementem był pompa ciepła.
 • Program Mój Prąd umożliwiał również skorzystanie z dofinansowania dla tych, którzy już otrzymali wsparcie w poprzednich edycjach programu.

Zgodnie z zapowiedziami, program Mój Prąd 5.0 otrzymał dodatkowe 400 mln zł ze środków krajowych. Warto przypomnieć, że pierwotne 100 mln zł pochodziło ze środków zobowiązania wieloletniego "OZE i efektywność energetyczna", a następnie z refundacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Po uwzględnieniu tych dodatkowych środków, łączny budżet programu Mój Prąd 5.0 wynosi teraz 500 mln zł, czyli 0,5 mld zł.

Mój Prąd 5.0 – budżet zwiększony /Tweeter/
Mój Prąd 5.0 – budżet zwiększony /Tweeter/

Przypominamy Na co Polacy składają wnioski w programie Mój Prąd?

Program Mój Prąd 5.0 głównie wspiera instalacje fotowoltaiczne w systemie net-billing, ale także oferuje dofinansowanie dla dodatkowych komponentów. W piątej edycji programu przewidziano następujące kwoty dofinansowania dla:

 • mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW - do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
 • magazynu energii elektrycznej - do 16 tys. zł
 • systemu EMS/HEMS - do 3 tys. zł
 • kolektorów słonecznych - 3,5 tys. zł
 • magazynu ciepła - do 5 tys. zł lub
 • pompy ciepła powietrze-powietrze - 4,4 tys. zł lub
 • gruntowej pompy ciepła - 28,5 tys. zł lub
 • pompy ciepła powietrze-woda - 12,6 tys. zł lub
 • pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną - 19,4 tys. zł.

Łącząc inwestycje w fotowoltaikę, magazyn energii, system zarządzania energią, gruntową pompę ciepła i kolektory słoneczne, w ramach programu można otrzymać nawet do 58 tys. zł dofinansowania. Natomiast na fotowoltaikę i powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, czyli jedno z najbardziej efektywnych i popularnych połączeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), można otrzymać 26,4 tys. zł dofinansowania. 

Dofinansowanie na poszczególne elementy nie może przekroczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów. Z piątej edycji programu Mój Prąd mogły skorzystać również te osoby, które już otrzymały dofinansowanie w programie Mój Prąd, ale w poprzedniej edycji.  

Źródło: Globenergia, Tweeter

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.