Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Gminy zyskują prawo do nabycia dróg ogólnodostępnych

Głosów: 1, średnia ocen: 5
mock

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Celem ustawy jest ułatwienie gminom nabywanie gruntów zajętych przez co najmniej 20 lat pod drogi ogólnodostępne, które nie są jednak zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych. 

  • Od 13 września br. gminy będą miały prawo nabywać tereny z ogólnodostępnymi drogami, którymi władały przez co najmniej 20 lat.
  • Nowa ustawa umożliwia nabycie gruntów przez gminy, na których znajdują się użytkowane przez mieszkańców drogi lokalne, mające znaczenie dla społeczności.
  • Decyzje o zakupie nieruchomości podejmuje starosta na wniosek władz lokalnych, a wnioski o nabycie nieruchomości można składać do 31 grudnia 2035 roku.

podano w ustawie

Nieruchomości gruntowe pozostające w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat we władaniu gminy, użytkowane jako drogi ogólnodostępne, niezaliczone do kategorii dróg publicznych, mogą zostać nabyte na własność gminy. 

Ustawa o szczególnych zasadach regulacji stanu prawnego niektórych ogólnodostępnych dróg wchodzi w życie od 13 września.

ZOBACZ TREŚĆ USTAWY

Zgodnie z treścią ustawy, nieruchomości gruntowe, które w dniu wejścia w życie ustawy były w posiadaniu gminy przez co najmniej 20 lat i były wykorzystywane jako drogi ogólnodostępne (ale nie klasyfikowane jako drogi publiczne), mogą teraz zostać nabyte na własność przez gminę.

Nowe przepisy dotyczą głównie utwardzonych dróg o znaczeniu lokalnym, na których ruch pojazdów i pieszych jest dozwolony. Te drogi powinny służyć lokalnym potrzebom i być podobne w funkcjonalności do dróg publicznych, a także być z nimi połączone.

Decyzję o zakupie nieruchomości przez gminę będzie podejmować miejscowy starosta na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wnioski o nabycie nieruchomości można składać do 31 grudnia 2035 roku.

Jeśli przynajmniej 2/3 właścicieli drogi ogólnodostępnej, która prowadzi do przynajmniej 10 zabudowanych nieruchomości, zwróci się do wójta o rozważenie zakupu tej drogi, wójt ma sześć miesięcy na złożenie wniosku do starostwa lub podanie przyczyn, dla których wniosek nie może zostać złożony.

Źródło: PAP

Sprawdź dostęp do drogi w OnGeo.pl. Zobacz, gdzie powstanie nowa droga

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący dostępu do drogi publicznej otrzymasz graficzną analizę terenu z zaznaczonymi 20 najbliższymi drogami oraz wykaz (w postaci tabeli) z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie drogi, nawierzchni oraz odległości od wskazanej działki. 

Jeżeli w pobliżu 1 km od wskazanej w raporcie działki planowana jest inwestycja drogowa lub jakieś drogi są już w budowie - taka informacja pojawi się również w raporcie.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak