News

Powiaty o projekcie nowelizacji Prawa budowlanego

Monika Byś
2022-11-30
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Powiaty o projekcie nowelizacji Prawa budowlanego

Powiaty o projekcie nowelizacji Prawa budowlanego. Związek Powiatów Polskich w uwagach do projektu nowelizacji Prawa budowlanego zaapelował o wdrożenie nowych przepisów z zastosowaniem co najmniej rocznego vacatio legis*. Samorządowcy chcą też, aby przy wprowadzaniu cyfryzacji procesów budowlanych zachować możliwość obiegu dokumentów w formie papierowej.

*okres pomiędzy publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Celem vacationis legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich wejścia w życie.

  • Projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej.
  • ZPP w ramach uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wnioskuje o przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy.
  • Zdaniem samorządowców konieczne jest wydłużenie czasu na przygotowanie wszystkich uczestników procesów budowlanych do proponowanych zmian. Ich zdaniem vacatio legis powinno być nie krótsze niż rok.
  • ZPP postuluje również o zachowanie dotychczasowych terminów wydawania pozwoleń na budowę w miejsce skróconych do 21 i 45 dni.

ZPP w ramach uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wnioskuje o przesunięcie terminu wejścia w życie ww. ustawy. Zdaniem samorządowców konieczne jest wydłużenie czasu na przygotowanie wszystkich uczestników procesów budowlanych do proponowanych zmian. Ich zdaniem vacatio legis powinno być nie krótsze niż rok.

Przedstawiciele powiatów postulują również o rozważenie całkowitej cyfryzacji procesów budowlanych i zachowanie możliwości składania wniosków, zawiadomień i zgłoszeń również w formie papierowej.

Powiaty o projekcie nowelizacji Prawa budowlanego

Jak wskazują samorządowcy ZPP nie jest przeciwny cyfryzacji procesu budowlanego. Ich zdaniem jednak taka forma powinna zostać wprowadzona dopiero, gdy wszyscy uczestnicy procesu budowlanego będą na to przygotowani. 

ZPP postuluje również o zachowanie dotychczasowych terminów wydawania pozwoleń na budowę w miejsce skróconych do 21 i 45 dni. Według samorządowców proponowane przez ustawodawcę terminy nie uwzględniają czynników proceduralnych określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nie uwzględniają również czynników organizacyjnych urzędu wynikających np. z urlopów lub zwolnień lekarskich osób prowadzących postępowanie.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej. W dalszej części jest to elektronizacja procedur oraz działalności organów administracji publicznej.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.