News

Populacja w Polsce w 2060 roku zmniejszy się o 7 mln

Monika Byś
2023-09-04
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
populacja w Polsce w 2060

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Polski do roku 2060 r. najprawdopodobniej zmniejszy się do 30,9 miliona, co oznacza spadek o około 6,9 mln osób. Największy spadek populacji wśród największych miast wykaże Łódź, tracąc 200 tysięcy mieszkańców. Duże spadki wykaże również Poznań i Bydgoszcz, gdzie przewiduje się spadek o 100 tysięcy mieszkańców.

  • Do roku 2060 liczba ludności Polski prawdopodobnie zmniejszy się do 30,9 miliona, co oznacza spadek o około 6,9 miliona osób.
  • Największe spadki populacji przewiduje się w Łodzi (200 tys.), Poznaniu i Bydgoszczy (100 tys.).
  • Największy spadek liczby ludności przewiduje się w województwie śląskim (ponad 1 mln), łódzkim (601 tys.), i lubelskim (544 tys.).
  • Ubytki ludności przewiduje się w 93 proc. powiatów, z największym spadkiem w Łodzi (200 tys. do 2060 roku).
  • Przewiduje się wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej we wszystkich powiatach, z niewielkim spadkiem w niektórych miastach na prawach powiatów.
Prognoza GUS, Przyrost liczny ludności d0 2060 roku w porównaniu do 2022 roku według powiatów /dane GUS/
Prognoza GUS, Przyrost liczny ludności d0 2060 roku w porównaniu do 2022 roku według powiatów /dane GUS/

Główny Urząd Statystyczny opublikował "Prognozę ludności na lata 2023–2060", która jest aktualizacją wyników z 2014 roku. W analizie przedstawiono trzy scenariusze zmian ludności w Polsce do 2060 roku - wysoki, średni i niski. Eksperci uznali scenariusz średni za najbardziej prawdopodobny. 

Niestety wszystkie scenariusze przewidują spadek liczby ludności, ale w różnym tempie. W scenariuszu wysokim spadek wynosi do 34,8 miliona, w niskim aż do 26,7 miliona, podczas gdy w scenariuszu średnim liczba ludności spadnie do 30,9 miliona, co stanowi około 6,9 miliona osób mniej niż w 2022 roku.

Populacja w Polsce w 2060 roku

Przewiduje się spadek liczby ludności we wszystkich województwach, z największym spadkiem w województwie śląskim, gdzie liczba ludności zmniejszy się o ponad milion osób. Województwa łódzkie i lubelskie także doświadczą znaczącego ubytku, wynoszącego odpowiednio 601 tysięcy i 544 tysiące osób.

Największy spadek relatywny przewiduje się dla województwa świętokrzyskiego, gdzie liczba mieszkańców może spaść o 30,6 proc. do 2060 roku. Województwa mazowieckie i pomorskie przewiduje się jako te, które doświadczą najmniejszego spadku liczby ludności, odpowiednio poniżej 1 proc. do 2040 roku i ponad 7 proc. do 2060 roku.

Liczba ludności w powiatach i największych miastach Polski

Prognozuje się, że liczba ludności zmniejszy się w 93 proc. powiatów. W przypadku powiatów, spadek liczby ludności dotyczy 91,1 proc. z nich do 2040 roku i 93,4 proc. do 2060 roku. Największy spadek liczby ludności do 2040 roku przewiduje się dla Łodzi, około 100 tysięcy osób, a do 2060 roku nawet ponad 200 tysięcy.

Duże spadki przewiduje się również dla Poznania i Bydgoszczy, gdzie liczba ludności może zmniejszyć się o ponad 50 tysięcy do 2040 roku i ponad 100 tysięcy do 2060 roku. Natomiast największy wzrost liczby ludności do 2060 roku przewiduje się dla powiatów poznańskiego (około 122 tysiące) oraz wrocławskiego (około 94 tysiące).

W perspektywie do 2060 roku przewiduje się wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej we wszystkich powiatach, choć w niektórych początkowym okresie przewidywany jest niewielki spadek. W miastach na prawach powiatów, takich jak Kraków, Wrocław, Sopot i Warszawa, przewiduje się spadek odsetka osób starszych w przedziale od 0,3 do 0,5 punkta procentowego do 2040 roku. W pozostałych powiatach przewiduje się wzrost od 0,1 do 10,2 punkta procentowego do 2040 roku i od 6,9 do 19,7 punkta procentowego do 2060 roku.

Do 2040 roku największy wzrost odsetka osób w wieku 65+ przewiduje się dla powiatu braniewskiego, a do 2060 roku dla powiatów sejneńskiego, bieszczadzkiego, elbląskiego oraz mrągowskiego, gdzie przewiduje się wzrost powyżej 19 punktów procentowych.

Źródło: dane GUS

Sprawdź, ile osób zamieszkuje Twoją najbliższą okolicę

Sprawdź, ile osób aktualnie zamieszkuje Twoją najbliższą okolice. Sprawdzisz również gęstość zaludnienia i średnią liczba przypadająca na km² w promieniu do 5 km. Najnowsze dane statystyczne dotyczące demografii pochodzą z roku 2021. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.