News

EUROSTAT: Wpływ pandemii na demografię UE

Monika Byś
2023-05-12
~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Wpływ pandemii na demografię UE

Chociaż zmiany demograficzne są zwykle powolne i mogą nie być zauważalne w krótkim okresie, pandemia COVID-19 wywarła znaczny wpływ na demografię UE. Zobacz, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się wskaźnik dzietności w UE, średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko, a także współczynnik urodzeń wśród matek po 40 roku życia i starszych. Jak na tle Unii Europejskiej wypada Polska?

 • Eurostat przedstawia najnowsze dane demograficzne z Europy, które pokazują wpływ pandemii covid-19 na statystyki demograficzne.
 • Trend spadku dzietności utrwalił się w krajach Unii Europejskiej.
 • Średnia długość życia w UE spadła z 81,3 lat w 2019 r. do 80,4 lat w 2020 r. i 80,1 lat w 2021 r.
 • Współczynnik dzietności w krajach UE wynosił 1,53 w 2019 r., spadł do 1,50 w 2020 r. i wrócił do 1,53 w 2021 r.
 • W 2020 i 2021 r. odnotowano najniższy współczynnik małżeństw od 1964 r. - na poziomie odpowiednio 3,2 i 3,9.
 • Średni wiek kobiet decydujących się na potomstwo w 2021 roku wynosił 29,7 lat w UE i 28,1 lat w Polsce.

Eurostat przestawia najnowsze dane demograficzne z Europy. Okazuje się, że pandemia covid-19 wpłynęła znacząco na statystyki demograficzne i utrwaliła trend spadku dzietności w krajach Unii Europejskiej. 

Spadki szczególnie widać wśród statystyk przedstawiających oczekiwaną długość życia w krajach UE. Statystyki przedstawione przez Eurostat wskazują, że średnia długość życia w UE spadła z 81,3 lat w 2019 r. do 80,4 lat w 2020 r. i 80,1 lat w 2021 r. Natomiast całkowity współczynnik dzietności (średnia liczba urodzeń żywych na kobietę) wynosił 1,53 w 2019 r., spadł do 1,50 w 2020 r. i wrócił do 1,53 w 2021 r. W 2020 i 2021 r. odnotowano także najniższy współczynnik małżeństw od 1964 r. (pierwszego dostępnego roku) - na poziomie odpowiednio 3,2 i 3,9. 

Współczynnik dzietności w krajach UE i w Polsce

Poniższe wykresy przedstawiają średni współczynnik dzietności w krajach UE i w Polsce. Okazuje się, że w 2021 roku średnia liczba urodzeń żywych na kobietę w Polsce była niższa o 0,2 od współczynnika odnotowanego w UE (dla Polski - 1,33, UE - 1,53). Wykres wskazuje, że tendencja spadkowa w naszym kraju utrzymuje się od 2017 roku i należy przypuszczać, że w kolejnych latach ciągle się utrzyma. 

Współczynnik dzietności w UE i w Polsce, źródło: Eurostat
Współczynnik dzietności w UE i w Polsce, źródło: Eurostat

Średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w UE i w Polsce

Poniższy wykres wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się średnia wieku kobiet rodzących swoje pierwsze dziecko. Nie od dzisiaj wiadomo, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia i dostępem do antykoncepcji, kobiety coraz częściej decydują się na późniejsze macierzyństwo. Średnia wieku kobiet w 2021 roku, które decydowały się na potomstwo wynosiła 29,7 lat. W Polsce, podobnie jak w krajach UE, linia wieku matek corocznie “idzie w górę”. W 2021 roku średnia wieku dla tej grupy wynosiła 28,1 lat. Warto wspomnieć, że jeszcze w 2001 roku pierworódki w Polsce miały średnio 24,8 lat. 

Średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w UE i w Polsce, źródło: Eurostat
Średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w UE i w Polsce, źródło: Eurostat

Współczynnik urodzeń wśród matek po 40 roku życia i starszych

Eurostat odnotował również wzrost liczby matek rodzących swoje dzieci po 40 roku życia. Wśród wszystkich urodzeń w 2021 roku w Europie blisko 6% stanowiły urodzenia dzieci, których matki w dniu porodu miały 40 i więcej lat. W Polsce odsetek tych kobiet jest nieco niższy i wynosi 3,7%. Warto wspomnieć, że w 2001 roku odsetek w tej grupie w Europie wynosił 2,4%, a dla Polski 2,1%. 

Współczynnik urodzeń wśród matek po 40 roku życia i starszych, źródło: Eurostat
Współczynnik urodzeń wśród matek po 40 roku życia i starszych, źródło: Eurostat

Statystyki demograficzne analizowanego terenu w OnGeo.pl

W OnGeo.pl przeprowadziliśmy analizę wybranych statystyk w oparciu o najnowsze dane z NSP 2021. Dane przedstawiliśmy w formie tabeli do mapy gęstości zaludnienia w promieniu 5 km od granic Twojej działki. Skupiliśmy się na opracowaniu informacji, które odnoszą się wyłącznie do wybranego przez Ciebie terenu, dlatego są cenną informacją dla każdej osoby, która zamierza diagnozować teren lub działkę np. pod kątem inwestycyjnym. 

Analiza przedstawia wybrane statystyki - ilość mieszkań i budynków oraz średnia liczba mieszkańców w 3 grupach wiekowych - w promieniu 5 km od wybranego terenu. Dzięki danym dowiesz się:

 • Jak zmieniła się liczba osób zamieszkujących dany teren na przestrzeni ostatnich 10 lat - najnowsze dane pochodzą z 2021 roku;
 • Jak zmieniła się średnia liczba osób na 1 km kw. na analizowanym obszarze,
 • Ile wynosi liczba budynków i mieszkań w analizowanym obszarze;
 • Ile wynosi liczba mieszkańców zamieszkujących wybrany teren w 3 grupach wiekowych:
  • 0 - 14 lat
  • 15 - 64 lat
  • 65 lat i więcej
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.