News

Ponad połowa linii energetycznych ma więcej niż 30 lat!

Monika Byś
2024-03-20
~2 min
Głosów: 0, średnia ocen: 0
Ponad połowa linii energetycznych ma więcej niż 30 lat

Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, że większość linii elektroenergetycznych ma ponad 30 lat, co utrudnia przyłączanie odnawialnych źródeł energii. Jakość dostarczanej energii się pogarsza, a modernizacja sieci kuleje. Brak inwestycji hamuje przekształcenie gospodarki w bardziej zrównoważoną. 

Nowoczesna infrastruktura energetyczna powinna umożliwić przyłączenie nowych, ekologicznych źródeł energii i zapewnić wysoką jakość dostarczanej energii. Jednak niedostateczny rozwój sieci ogranicza rozwój energetyki prosumenckiej oraz możliwości przyłączenia nowych źródeł energii. 

Polityka klimatyczno-energetyczna UE wymaga bezpiecznych dostaw energii i przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii. Niestety, brak skutecznej realizacji planów rozwoju sieci dystrybucyjnych w Polsce utrudnia osiągnięcie tych celów.

Niedoinwestowanie w sieci dystrybucyjne prowadzi do starzenia się infrastruktury, co zagraża stabilności dostaw energii. Wysoka liczba odmów przyłączenia do sieci OZE i brak działań regulacyjnych utrudniają rozwój sektora energetycznego.

Nadzór nad inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz wydawaniem zgód na budowę linii elektrycznych wymaga poprawy, aby zapewnić efektywne i zrównoważone dostawy energii.

NIK apeluje o zmianę ustawy energetycznej

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań celem zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie rozpatrywania przez Prezesa URE wniosków o rozpatrzenie sporów w sprawach odmów przyłączenia.

Kontrola ujawniła, że operatorzy systemów dystrybucyjnych często korzystali z ekspertyz, które sami zamawiali, co potem wpływało na decyzje Prezesa URE. NIK zaleca, aby ekspertyzy były sporządzane przez niezależne podmioty, co zapobiegnie sytuacjom, gdzie opinie są stronnicze ze względu na interesy zamawiającego.

Źródło: NIK

Sprawdź lokalizację napowietrznych linii energetycznych na Twojej działce i w okolicy

Dzięki Raportom o działce OnGeo.pl możesz z łatwością sprawdzić, czy na Twojej działce i w najbliższej okolicy znajdują się napowietrzne linie średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Taka informacja będzie kluczowa do zaplanowania przyłącza elektrycznego do Twojego domu.

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE 

Dodatkowo dowiesz się, jaka jest odległość od najbliższego słupa energetycznego oraz transformatora. Dostaniesz czytelną mapkę na podkładzie rastrowym, co pozwali Ci zdiagnozować działkę samodzielnie

Fragment Raportu o Terenie dotyczący linii energetycznych
Fragment Raportu o Terenie dotyczący linii energetycznych

Zespół OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. W OnGeo.pl dostarczamy wielowymiarowe dane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technologicznej. Przekazujemy kompleksową wiedzę szybko, zbiorczo oraz w przejrzystej formie za pomocą Raportu o Terenie w formacie pdf. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.