News

Plac zabaw przy każdym nowym bloku

Monika Byś
2023-05-30
~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
plac zabaw przy każdym nowym bloku

Deweloper planujący budowę budynku wielorodzinnego będzie musiał zapewnić plac zabaw dla dzieci. Tak brzmi jeden z zapisów projektu nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt noweli ma na celu walkę z patodeweloperką. Czy deweloperzy sprostają nowym wymaganiom? 

  • Projekt nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych budynków i ich usytuowania ma na celu walkę z patodeweloperką.
  • W projekcie przewiduje się obowiązek budowy placu zabaw przy każdym nowym bloku, co spotyka się z krytyką inwestorów i ekspertów.
  • Zgłoszono 97 uwag do projektu rozporządzenia, ale jeszcze brakuje konkretnej wersji zmian.
  • Wprowadzenie obowiązku budowy placu zabaw mogłoby zmniejszyć powierzchnię użytkową mieszkań o co najmniej 21% i utrudnić realizację planowanych zabudów.
  • Projekt zakłada również zwiększenie minimalnej odległości między budynkami, co może ograniczyć możliwości zabudowy działki.
  • Kontrowersje wzbudza również propozycja wprowadzenia podatku od nieruchomości luksusowych, mającego zwiększyć dochody państwa i redukować nierówności społeczne.

Nawet jeśli deweloper planuje budowę jednego bloku, po zmianie ustawy będzie musiał zapewnić najmłodszym plac zabaw. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że taka propozycja zatopi małych inwestorów, którzy nie będą w stanie sprostać narzuconym wymogom. To tylko jedna z wielu zmian w projekcie, nad którym pracuje resort rozwoju.

Celem jest walka z patodeweloperką

Projekt nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych, dotyczących budynków i ich usytuowania, przeszedł konsultacje publiczne, a nowe przepisy mają na celu ograniczenie patodeweloperki. Istnieje obawa, że mieszkania staną się jeszcze bardziej luksusowym towarem niż obecnie - ostrzega Polski Związek Firm Deweloperskich i eksperci. Zdaniem nich niektóre wymogi dotyczące odległości, placów zabaw i parkingów są zbyt rygorystyczne i warto je złagodzić.

Zgłoszono 97 uwag do projektu rozporządzenia

W ramach konsultacji zgłoszono łącznie 97 uwag, z których tylko nieliczne zostały uwzględnione przez Ministerstwo Rozwoju. Nieznane są jeszcze konkretne zmiany, ponieważ wciąż brakuje nowej wersji projektu. Ponadto resort zapowiada całkowicie nowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych.

Plac zabaw przy każdym nowym bloku 

Największą kontrowersję wywołuje propozycja Ministerstwa Rozwoju dotycząca budowy placu zabaw przy każdym bloku. Ta kwestia spotyka się z ostrą krytyką zarówno ze strony inwestorów, jak i ekspertów. Według Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz licznych ekspertów, taka regulacja może sparaliżować inwestycje na małych działkach.

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce oraz Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa argumentują, że plac zabaw powinien być atutem dla nowych inwestycji, a nie przymusem narzuconym przez przepisy prawa. Zwracają uwagę na to, że istnieją inne sposoby ograniczenia intensywności zabudowy, na przykład poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej dostępnej dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla dzieci. Decyzje dotyczące zagospodarowania terenów zielonych wokół budynków powinny być podejmowane przez samych właścicieli mieszkań, a nie regulowane przez przepisy prawa. Dodatkowo, obowiązek budowy placu zabaw przy jednym bloku może zniechęcić potencjalnych nabywców do zakupu mieszkań w takich miejscach ze względu na hałas i dodatkowe koszty utrzymania.

Proponowane rozwiązanie spotyka również krytykę ze strony Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ich analiza przeprowadzona na nieruchomościach, które zostały zabudowane w ostatnich latach, pokazała, że wprowadzenie obowiązku budowy placu zabaw skutkowałoby zmniejszeniem powierzchni użytkowej mieszkań o co najmniej 21%. W niektórych przypadkach planowane przepisy uniemożliwiłyby nawet realizację planowanej zabudowy. Zdaniem Związku, taka zmiana przepisów narusza prawa nabyte inwestorów, którzy zakupili nieruchomości w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć, uwzględniając obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

Zwiększenie minimalnej odległości między budynkami 

Jedną z proponowanych zmian jest zwiększenie odległości między budynkami. Minimalna odległość dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki ma wynosić co najmniej 5 metrów. Obecnie jest to 3 metry dla ścian bez okien i drzwi, lub 4 metry dla ścian z oknami i drzwiami, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących przesłaniania, nasłonecznienia i przeciwpożarowych.

PZFD uważa, że proponowane ograniczenie odległości między budynkami wielorodzinnymi o wysokości powyżej 4 kondygnacji nadziemnych ograniczy możliwości zabudowy działki. Konrad Płochocki, wiceprezes PZFD, twierdzi, że jeśli celem projektodawcy było ograniczenie bliskości budynków i okien, to nie ma potrzeby odsuwać budynków bez okien na większą odległość. PZFD uważa, że odległość 4 metrów jest wystarczająca.

Z kolei Stowarzyszenie Urbaniści Polscy sugeruje, że odległość budynku wielorodzinnego od granicy działki powinna zależeć od jego wysokości. Proponują również zwiększenie odległości do 10 metrów dla wysokich budynków.

Podatek od nieruchomości luksusowych

Kolejną kontrowersyjną propozycją Ministerstwa Rozwoju jest wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości luksusowych. Według planów resortu, właściciele nieruchomości o wartości powyżej określonego progu mieliby być obciążeni dodatkowym podatkiem, który miałby przyczynić się do zwiększenia dochodów państwa oraz redukcji nierówności społecznych.

Źródło: Prawo.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.