News

Raport AMRON: Obserwujemy ożywienie rynku kredytowego

Monika Byś
2023-05-31
~3 min
Głosów: 17, średnia ocen: 4.9
ożywienie rynku kredytowego

Opublikowano coroczny Raport AMRON-SAFIN. Względem dynamicznych spadków notowań akcji kredytowych w 2022 roku, pierwszy kwartał 2023 przyniósł oczekiwany wzrost zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych. Niemniej jednak, eksperci wskazują, że skala kredytowania hipotecznego nadal utrzymuje się na niskim poziomie.

  • Pierwszy kwartał 2023 przyniósł wzrost liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w porównaniu do 2022 roku. Mimo to skala kredytowania hipotecznego nadal jest niska.
  • Działania Rady Polityki Pieniężnej wpłynęły na obniżenie stopy referencyjnej NBP i WIBOR 3M.
  • Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła wysokość buforu dla badania zdolności kredytowej.
  • Średnia wartość nowo udzielanego kredytu mieszkaniowego wzrosła.
  • Liczba aktywnych umów kredytowych mieszkaniowych zmniejszyła się.

Wzrosty te głównie wynikają z efektu bazy, czyli katastrofalnych wyników z 2022 roku. W pierwszym kwartale 2023 udzielono 21 968 kredytów mieszkaniowych, co stanowi wzrost o 16,04% w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku. Wartość zawartych umów wzrosła o 21,14%, osiągając 7,472 mld zł w pierwszym kwartale 2023 roku (w porównaniu do 6,2 mld zł w czwartym kwartale 2022 roku).

Cały Raport pobierzesz TUTAJ

Ożywienie na rynku kredytowym w 2023 roku 

Ożywienie na rynku kredytowym w pierwszym kwartale jest rezultatem kilku czynników, w tym działań Rady Polityki Pieniężnej, która utrzymuje stabilny poziom stopy referencyjnej NBP na poziomie 6,75% od września 2022 roku. Dzięki tym działaniom udało się obniżyć WIBOR 3M z 7,60% w listopadzie 2022 roku do 6,90% na koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Ponadto, Komisja Nadzoru Finansowego zweryfikowała swoje stanowisko z marca 2022 roku na skutek wystąpień Związku Banków Polskich, co spowodowało obniżenie wysokości buforu dla badania zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców z 5% do 2,5% dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W pierwszym kwartale 2023 roku średnia wartość nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych wzrosła z 325 tys. zł na koniec 2022 roku do 339 552 zł, co stanowi wzrost o 4,43%.

Według danych z 31 grudnia 2022 roku, liczba aktywnych umów kredytowych mieszkaniowych w Polsce wynosiła 2 366 262. Dane za pierwszy kwartał 2023 roku wskazują, że na koniec tego kwartału było ich o ponad 38 tysięcy mniej. Wartość portfela hipotecznego również zmniejszyła się o ponad 10 mld złotych, spadając do 486 mld zł.

Ostrożność w sektorze mieszkaniowym w 2023 roku 

W sektorze mieszkaniowym w pierwszym kwartale 2023 roku zanotowano ostrożność inwestycyjną, zwłaszcza z uwagi na szybko rosnące koszty budowy. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, spadła o 27,61%. Ponadto, liczba uzyskanych pozwoleń budowlanych była o 33,66% niższa. Jednak liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła nieznacznie o 0,08%.

Pierwszy kwartał 2023 roku przyniósł również wyraźny wzrost średnich cen na rynkach mieszkaniowych największych miast w Polsce. Największy wzrost odnotowano w Krakowie - 5,95%, Warszawie - 4,38% oraz Poznaniu - 4,12%.

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 nieznacznie wzrósł, osiągając poziom 138,67 pkt.

Wzrost podaży mieszkań 

W pierwszym kwartale 2023 roku zaobserwowano zdecydowany wzrost podaży mieszkań w większości największych miast Polski. Eksperci sugerują, że w kolejnych kwartałach można spodziewać się ograniczenia tempa wzrostu czynszów lub nawet ich spadków. Najwyższy wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w Katowicach - 3,64%.

Według dr. Jacka Furgi, Prezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich, ważne jest, aby państwo skupiło się nie tylko na spektakularnym wspieraniu popytu, ale przede wszystkim na zwiększaniu podaży na rynku mieszkaniowym.

podkreślił dr Jacek Furga 

Nie czekamy na kolejną niespodziankę ze strony rządu. Czekamy na możliwość rzetelnej dyskusji, wymiany argumentów i przedstawienia realnych liczb. Wykorzystajmy szansę na uruchomienie w Polsce kredytu kontraktowego o stałej stopie w formule kas budowlanych czy też na ostateczne udrożnienie procesu emisji i obrotu listami zastawnymi, który kuleje od 25 lat

Źródło: Raport AMRON-SARFiN

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.