News

Budownictwo mieszkaniowe od stycznia do kwietnia 2023

Monika Byś
2023-05-24
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Budownictwo mieszkaniowe od stycznia do kwietnia 2023

Główny Urząd Statystyczny informuje, ze w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r. liczba nowo oddanych mieszkań była o 3,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jednocześnie zaobserwowano spadek liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia budowlane lub zgłoszono projekty budowlane oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.

  • W pierwszych czterech miesiącach 2023 roku rozpoczęto budowę 53,1 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 27,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.
  • Deweloperzy rozpoczęli budowę 30,4 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 21,4 tys., oba przypadki odnotowały spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.
  • Łącznie, deweloperzy i inwestorzy indywidualni stanowili 97,6% ogólnej liczby rozpoczętych mieszkań.
  • W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1,3 tys. mieszkań.
  • Szacuje się, że na koniec kwietnia 2023 roku w trakcie budowy pozostawało 810,5 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 7,0% w porównaniu z rokiem poprzednim.
  • Największe wartości mieszkań oddanych do użytkowania, rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń lub zgłoszeń budowlanych odnotowano w województwie mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim.

Mieszkania oddane do użytkowania 

Według wstępnych danych za okres styczeń-kwiecień 2023 roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 75,6 tysiąca, co stanowi wzrost o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2022. Spośród nich deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,7 tysiąca mieszkań (wzrost o 0,5% rdr). Natomiast inwestorzy indywidualni dostarczyli 33,7 tysiąca mieszkań, co stanowi wzrost o 6,6%. Mieszkania te stanowiły łącznie 98,4% ogólnej liczby nowo oddanych mieszkań. 

Pozostałe formy budownictwa, takie jak spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe, oddały do użytkowania łącznie 1,2 tysiąca mieszkań (w porównaniu do 1,3 tys. rdr).

Całkowita powierzchnia użytkowa oddanych mieszkań wyniosła 7,3 miliona metrów kwadratowych, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Średnia powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 97,1 metra kwadratowego.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym 

W okresie styczeń-kwiecień 2023 roku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem budowlanym zostały wydane dla 72,1 tysiąca mieszkań, co stanowi spadek o 32% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku. 

Najwięcej pozwoleń na budowę mieszkań otrzymali deweloperzy (48,5 tysiąca), co oznacza spadek o 31,6% rdr. Inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia na budowę dla 21,6 tysiąca mieszkań (spadek o 34,6%). Łącznie te formy budownictwa stanowiły 97,3% ogólnej liczby mieszkań, dla których uzyskano pozwolenia lub zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. 

W pozostałych formach budownictwa odnotowano 2,0 tysiące mieszkań, na które wydano pozwolenia lub zgłoszenia z projektem budowlanym (podobna wartość jak w poprzednim roku).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 roku rozpoczęto budowę 53,1 tysiąca mieszkań, co oznacza spadek o 27,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 30,4 tysiąca mieszkań (spadek o 28,9%), natomiast inwestorzy indywidualni 21,4 tysiąca mieszkań (spadek o 27,8%). Te formy budownictwa stanowiły łącznie 97,6% ogólnej liczby mieszkań. 

W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1,3 tysiąca mieszkań (w porównaniu do 1,0 tysiąca w poprzednim roku). Szacuje się, że na koniec kwietnia 2023 roku w trakcie budowy pozostawało 810,5 tysiąca mieszkań, co stanowi spadek o 7% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku.

Budownictwo mieszkaniowe według województw w okresie styczeń - kwiecień 2023 r /dane GUS/
Budownictwo mieszkaniowe według województw w okresie styczeń - kwiecień 2023 r /dane GUS/

Największą liczbę mieszkań oddanych do użytkowania, rozpoczętych i dla których wydano pozwolenia lub zgłoszono projekty budowlane, odnotowano w województwie mazowieckim w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku (odpowiednio: 14,5 tysiąca, 11,4 tysiąca, 12,7 tysiąca mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwach wielkopolskim (8,7 tysiąca, 4,5 tysiąca, 5,8 tysiąca) i małopolskim (7,7 tysiąca, 5,2 tysiąca, 8,2 tysiąca).

Źródło: GUS 

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.