News

Większe prawa do odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody łowieckie

Monika Byś
2021-11-18
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-17
Głosów: 30, średnia ocen: 5
odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody łowieckie

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy Prawo łowieckie, które rozszerza możliwość ubiegania się o odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody łowieckie. Chodzi o takie przypadki, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmowa zgody.

  • Po nowelizacji prawa rolnicy, którzy nie zgodzili się na urządzenia zabezpieczające ich plony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną, będą mogli otrzymać odszkodowanie za szkody łowieckie.
  • Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody łowieckie

Nowelizacja dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że dotychczasowe przepisy dotyczące ubiegania się o odszkodowania od myśliwych, są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że tym samym są niezgodne z konstytucją.

Do tej pory regulacje prawne przewidywały, że odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających powstaniu tych szkód.

Rozszerzenie prawa do odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę będzie od teraz przysługiwało również tym, którzy nie wyrazili zgodę na budowę wyżej wymienionych urządzeń. Odszkodowanie będzie obowiązywało, gdy powstałe szkody zostały wyrządzone podczas polowania.

Nowela zawiera również przepis, który przewiduje, że do spraw o wynagradzanie szkód łowieckich, które zostały wszczęte i niezakończone przed jej wejściem w życie, będzie stosowana nowa regulacja.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgłoś szkodę łowiecką online z OnGeo Agro

OnGeo Agro to serwis, dzięki któremu udokumentujesz szkody wyrządzone np. przez zwierzęta, czy suszę.

Za pośrednictwem platformy OnGeo Agro możesz zlecić wykonanie pełnego zakresu usług, od pozyskania danych, następnie ich przetworzenia, kończąc na analizie szkody łowieckiej. Jeżeli posiadasz sprzęt do zbierania danych możesz zlecić samo przetworzenie danych lub wykonanie analizy szkód w uprawie na bazie Twoich danych.

Chcesz zgłosić szkodę do koła łowieckiego?

Wejdź na OnGeo Agro, zlokalizuj na mapie działkę, na której wystąpiła szkoda, sprawdź do jakiego koła łowieckiego należy złożyć wniosek i wykonaj zgłoszenie szkody łowieckiej do właściwego koła bezpośrednio z portalu Ongeo Argo. Portal  przeprowadzi Cię przez procedurę zgłaszania szkody.

Polecamy wpis: Zgłoszenie szkody łowieckiej online - zobacz jakie to proste!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.