Odległość budynku od drogi – zasady lokalizacji obiektów budowlanych

Odległość budynku od drogi – zasady lokalizacji obiektów budowlanych
Odległość budynku od drogi – zasady lokalizacji obiektów budowlanych
4.8 (95%) 4 votes

Planując budowę domu warto sprawdzić jaka jest minimalna dopuszczalna odległość budynku od drogi. Zachowanie odpowiednich odległości należy zachować w przypadku obiektów budowlanych oraz reklam.

Odległość budynku od drogi – przepisy

Informacje o dopuszczalnej odległości budynku od drogi znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania (MPZP) lub w przypadku braku miejscowego planu w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania, przeczytaj artykuł na Blog OnGeo.pl -> JAK SPRAWDZIĆ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI.

Minimalne odległości od krawędzi jezdni, które należy zachować przy lokalizacji obiektów budowlanych lub reklam, określone są w ustawie o drogach publicznych,  w artykule 43 ustawy. Na bazie tych przepisów ustalane są odległości od dróg w miejscowych planach i decyzjach o warunkach zabudowy, jednakże organy gminy mogą przyjąć większe odległości niż wskazane w ustawie o drogach publicznych, np. w przypadku gdy planowana jest rozbudowa drogi.

Minimalna odległość budynku od drogi zależy od kategorii drogi oraz od tego, czy działka znajduje się na terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym. Poniżej prezentujemy tabelę z ustawy o drogach. Zgodnie z artykułem 43 ustawy: obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Lp. Rodzaj drogi Odległość od drogi terenie zabudowy Odległość od drogi poza terenem zabudowy
1. Autostrada 30 m 50 m
2. Droga  ekspresowa 20 m 40 m
3. Droga ogólnodostępna:
a) Krajowa 10 m 25 m
b) Wojewódzka, powiatowa 8 m 20 m
c) Gminna 6 m 15 m

Tab. 1 Minimalne odległości obiektów od dróg publicznych.

Powyższe odległości dotyczą również łącznic oraz węzłów drogowych.

Kiedy nie trzeba zachowywać wymaganych odległości

Odstępstwa od wyżej wymienionych przepisów są możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Mniejsza odległość budynku od drogi zależy od decyzji zarządcy drogi. Inwestor musi uzyskać zgodę odpowiedniego zarządcy drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zastosowanie odstępstwa możliwe jest tylko na terenach zabudowanych.

O uzyskanie zgody należy wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi. Następnie organ administracji ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi, w przypadku jej braku przyjmuje się że zarządca wyraził zgodę (tzw. milcząca zgoda).

Odstępstwa od wymaganych w ustawie odległości mogą również zawierać się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. jeżeli lokalizacja budynków wzdłuż drogi uwarunkowana jest historycznym układem urbanistycznym.

Przedstawione przepisy regulują wymagania w zakresie odległości planowanych budynków od dróg. Nie ma natomiast przepisów, które określają minimalne odległości planowanych inwestycji drogowych od istniejących obiektów budowlanych.

Pomiar odległości na mapie – skorzystaj z narzędzi pomiarowych Geoportalu OnGeo.pl

Dowiedz się w jaki sposób możesz zmierzyć odległość i pole powierzchni na mapie, poniżej krótki filmik przedstawiający narzędzia mapy OnGeo.pl:

Poznaj Raporty o terenie – usługa online Geoportalu OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

 


odległość budynku od drogi,minimalna odległość budynku od drogi, odległość budynku od drogi gminnej, odległość budynku od drogi wewnętrznej, odległość domu od drogi wewnętrznej, odległość budynku od drogi powiatowej, odległość budynku od drogi wojewódzkiej, odległość budynku od drogi krajowej, odległość domu od drogi powiatowej, odległość domu od drogi, odległość reklamy od drogi, odległość drogi od budynku


Related Posts

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną3.8 (75.38%) 26 votes Inwestycje budowlane, zarówno deweloperskie jak i prywatne, wiążą się przede wszystkim z zakupem działki. Jednakże grunty przeznaczone pod zabudowę mają wyraźnie wyższą cenę niż tereny rolne. Jednym ze sposobów tańszego pozyskania terenu pod budowę […]

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić4.8 (96.67%) 6 votes Plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych dokumentów decydujących o możliwościach inwestycyjnych działki. Bardzo często uchwalony na działce Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) decyduje o wzroście lub spadku jej wartości. Wartość działki może wzrosnąć, jeżeli […]Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *