News

Już obowiązują nowe mapy ryzyka powodziowego

Monika Byś
2023-03-24
~2 min
Głosów: 21, średnia ocen: 4.8
obowiązują nowe mapy ryzyka powodziowego

Wody Polskie ogłosiły, że od 23 marca 2023 roku obowiązują nowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły. W komunikacie wskazano, że zaktualizowane plany przyjęto w drodze rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmieniło się zagrożenie powodziowe dla Twojego terenu, wygeneruj Raport OnGeo.pl

  • Zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym przyjęto w drodze trzech rozporządzeń Ministra Infrastruktury - dla rzek Pregoły, Odry i Wisły
  • Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek uczestniczenia w całym procesie zarządzania ryzykiem powodziowym
  • W OnGeo.pl znajdziesz zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGW Wody Polskie

Zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym przyjęto w drodze rozporządzeń Ministra Infrastruktury: 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły (Dz. U. poz. 2715);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz. 2714);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 2739).

W komunikacie Wód Polskich pojawia się też informacja, że dla samorządów udostępniono poradnik nt. wdrażania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zawiera on informacje o aspektach prawnych obowiązywania tych planów, praktycznych aspektach wynikających z przeglądu i aktualizacji planów oraz opis zadań organów podczas występowania powodzi i usuwania jej skutków.

Gminy mają obowiązek zająć się oceną ryzyka powodziowego

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek uczestniczenia w całym procesie zarządzania ryzykiem powodziowym. Pierwszym etapem jest zidentyfikowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla których opracowane zostaną mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Mapy zagrożenia powodziowego przedstawiają zasięgi powodzi i potencjalne skutki związane z jej wystąpieniem. Dla obszarów narażonych na powódź opracowuje się następnie mapy ryzyka powodziowego, które określają wartości potencjalnych strat powodziowych oraz obiekty narażone na zalanie w przypadku powodzi o określonym prawdopodobieństwie jej wystąpienia.

Następnie wybiera się najskuteczniejsze działań redukujące zidentyfikowane ryzyko powodziowe, które są zebrane w planach zarządzania ryzykiem powodziowym i realizowane przez przypisane do nich podmioty. Cały proces kończy się raportem z monitoringu realizacji działań oraz wskazaniem osiągniętych rezultatów po zakończeniu działań.

OnGeo.pl aktualizuje mapy zagrożenia powodziowego

Zobacz, jak zmieniło się zagrożenie powodziowe dla konkretnego obszaru. Prezentowana poniżej mapa zagrożenia powodziowego pochodzi w Raportu o terenie- mapa nr 1 z roku 2020 oraz mapa nr 2 aktualna z 2022 r.

Mapa nr 1: Mapa zagrożenia powodziowego z 2020 roku

Mapa 1: Zagrożenie powodziowe dla działki w m. Wilanów, woj. mazowieckie, aktualizacja na rok 2020
Mapa nr 1: Zagrożenie powodziowe dla działki w m. Wilanów, woj. mazowieckie, aktualizacja na rok 2020, źródło: Raport o Terenie

Mapa nr 2: Mapa zagrożenia powodziowego z 2022 roku

Mapa nr 2: Zagrożenie powodziowe dla działki w m. Wilanów, woj. mazowieckie, aktualizacja na rok 2022, źródło: Raport o Terenie
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.