News

Są nowe przepisy ewidencji gruntów i budynków

Monika Byś
2023-05-11
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
nowe przepisy ewidencji gruntów i budynków

Od 5 maja br. obowiązują już wszystkie nowe zapisy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zobacz czego dotyczą zmiany w EGiB. 

  • Weszły w życie nowe przepisy dotyczące Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
  • Zmiany te umożliwiają wykazywanie granic działek ewidencyjnych, które stanowią cieki naturalne, jeziora oraz inne naturalne zbiorniki wodne
  • Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie stanu niepewności co do przebiegu granic działek ewidencyjnych
  • W OnGeo.pl znajdziesz niektóre dane z ewidencji gruntów

21 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Zmiany te umożliwiają wykazywanie granic działek ewidencyjnych, które stanowią cieki naturalne, jeziora oraz inne naturalne zbiorniki wodne. Wcześniej granice te były określane na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne. Celem wprowadzenia tych zmian jest wyeliminowanie stanu niepewności co do przebiegu granic.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków pobierz TUTAJ

Pozostałe zmiany w EGIB 

Pozostałe zmiany weszły w życie 5 maja 2023 r. i obejmują precyzyjne określenie zawartości wypisów i wyrysów z EGiB, zmiany zasad grupowania budynków w jednostki rejestrowe, wprowadzenie adresu pobytu stałego jako dodatkowego adresu właściciela oraz modyfikację usługi sieciowej dotyczącej udostępniania danych EGiB.

GUGiK opublikował na swojej stronie BIP schemat aplikacyjny XSD uwzględniający wprowadzone zmiany.

Źródło: GUGIK

Sprawdź dane z ewidencji gruntów w Raporcie o terenie

Część informacji zawartych w rejestrze gruntów i wiele innych możesz sprawdzić w OnGeo.pl.

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz również paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu w osobnej tabeli.

Dodatkowo otrzymasz dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi jej geometrycznego środka, identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki, dzięki której łatwiej znajdziesz właściciela działki. 

W ramach analizy gruntu w Raporcie o działce możesz również zdobyć informacje o klasie bonitacyjnej gruntu. Dodatkowo Raport dostarczy ci informacji o konturach klasoużytków i ich oznaczeniach na mapie.

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.