Porady OnGeo

Jak znaleźć obręb ewidencyjny?

Blog OnGeo
2019-10-28
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-05-18
Głosów: 85, średnia ocen: 5
obreb-ewidencyjny

Czy wiecie jak znaleźć obręb ewidencyjny, czym on jest i do czego może się przydać? W niniejszym wpisie znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

  • Najłatwiejszym sposobem na odszukanie numeru obrębu ewidencyjnego jest skorzystanie z Geoportalu OnGeo.pl
  • Mapa ewidencyjna OnGeo dostarcza wielu informacji, dodatkowo możesz sprawdzić szczegółowe informacje o działce generując Raport o terenie. 

Co to jest obręb ewidencyjny?

Obręb ewidencyjny to powierzchniowa jednostka kraju, która stanowi część jednostki ewidencyjnej.

Jak określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, podziału na obręby i wyznaczenia ich granic dokonuje starosta. Ustalane są one na podstawie opinii miejscowych organów do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz jednostek zajmujących się statystyką publiczną gminy.

Przy ustalaniu granic obrębów ewidencyjnych uwzględnia się przebieg historyczny tych granic, który obowiązywał przed wejściem w życie Rozporządzenia w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków w Polsce w 2001 r. oraz przebieg granic innych jednostek podziału terytorialnego państwa, w szczególności rejonów statystycznych, obwodów spisowych, sołectw, dzielnic i osiedli.

Często jako granice obrębów ewidencyjnych wykorzystuje się granice naturalne – tzn. drogi lub cieki wodne, linie kolejowe itp.

Na terenach miast obręb ewidencyjny może obejmować całe miasto lub jego wydzieloną część, głównie są to granice dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego lub obiektu fizjograficznego.

Na obszarach wiejskich obręb ewidencyjny najczęściej obejmuje obszar wsi z przyległymi jednostkami osadniczymi i związanymi z nią obiektami fizjograficznymi. Odrębny obszar może stanowić także część wsi w granicach sołectwa lub obszar Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

Odrębne obręby ewidencyjne mogą stanowić też tereny zamknięte, typu: tereny PKP, lotniska, tereny wojskowe, porty lub obiekty o szczególnych walorach krajobrazowych.

Na odcinkach wybrzeża morskiego granice obrębów ewidencyjnych powinny być zgodne z linią podstawową morza terytorialnego.

Identyfikator obrębu ewidencyjnego

Obręb w jednostce ewidencyjnej jest określony przez jego nazwę i numer lub tylko przez numer obrębu ewidencyjnego.

Identyfikator obrębu ewidencyjnego zapisuje się w poniższej formie:

WWPPGG_R.XXXX

Gdzie:

  • WW – oznacza kod województwa,
  • PP – kod powiatu,
  • GG – kod gminy,
  • R – jedna z cyfr od 1 do 5 oraz 8 i 9, określająca typ gminy, gdzie:

1 – gmina miejska,

2 – gmina wiejska,

3 – gmina miejsko-wiejska,

4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej

5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,

8 – dzielnice gminy Warszawa centrum,

9 – dzielnice i delegatury w gminach miejskich,

  • XXXX – numer obrębu ewidencyjnego w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb w przedziale od 0001 do 9999.

Przykład identyfikatora obrębu ewidencyjnego:

Kod TERYT 246101_1.0002

identyfikuje obręb ewidencyjny Bielsko Miasto, nr obrębu 0002

w gminie miejskiej (1),

powiecie Bielsko-Biała (64),

gminie miasto Bielsko-Biała (01),

województwie śląskim (kod 24).

Więcej o kodzie TERYT przeczytasz w innym wpisie na Blog.OnGeo.pl:

→ Czym jest kod TERYT?

Do czego potrzebny numer obrębu ewidencyjnego i nazwa obrębu ewidencyjnego?

Jeśli znamy nazwę obrębu ewidencyjnego i / lub numer obrębu ewidencyjnego, ułatwi to nam szybkie odnalezienie właściwego numeru działki ewidencyjnej.

Jak znaleźć obręb ewidencyjny?

Najłatwiejszym sposobem na odszukanie numeru obrębu ewidencyjnego jest skorzystanie z Geoportalu OnGeo.pl

GEOPORTAL ONGEO.PL – JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH

Pobierz
Przejdź do Geoportalu OnGeo i wygeneruj Raport o terenie

Jak znaleźć obręb ewidencyjny dla obszaru, dla którego znamy adres lub numer działki ewidencyjnej albo możemy wskazać / narysować go na mapie? Najszybszy sposób to skorzystanie z mapy OnGeo.pl.

1. Wchodzimy mapę OnGeo na Geoportalu OnGeo.pl

2. Wybieramy interesujący nas obszar za pomocą dostępnych narzędzi:

  • Wskazanie lub wyrysowanie terenu na mapie OnGeo.pl
Wskaz
Krok 1 - wskaż teren
  • Za pomocą wyszukiwarki numerów działek ewidencyjnych i adresów pocztowych na mapie OnGeo.pl

 

Wyszukiwarka
skorzystaj z wyszukiwarek

3. Po zaznaczeniu na mapie odpowiedniego obszaru, numer obrębu ewidencyjnego pojawi się w panelu po lewej stronie przy numerze ewidencyjnym działki i jej powierzchni.

 

Jak
numer obrębu w Geoportalu OnGeo

Jak znaleźć obręb ewidencyjny we własnych rozwiązaniach informatycznych

Wśród narzędzi OnGeo.pl znajdują się także takie, dzięki którym można wykorzystać wyszukiwarkę obrębów ewidencyjnych we własnych rozwiązaniach informatycznych.

OnGeo Search to gotowe mechanizmy API, dzięki którym można wykorzystać narzędzia wyszukiwarki adresów, wyszukiwarki działek oraz wyszukiwarki kodów pocztowych we własnym portalu lub aplikacji.

Wyszukiwarka działek to narzędzie umożliwiające lokalizacje działek ewidencyjnych oraz ich wskazanie na mapie Polski. Można z niej korzystać dzięki dostępnym usługom API serwisu OnGeo.
Samo wyszukiwanie odbywa się w systemie dopasowania fraz (po wpisaniu części adresu system automatycznie wyświetli listę podpowiedzi).

Wyszukiwarka ułatwia znalezienie informacji o dokładnej lokalizacji działki – wystarczy znać jej numer oraz orientacyjne położenie. Wraz ze zwrotną odpowiedzią o położeniu, możemy otrzymać informację takie jak: województwo, powiat, gmina, nazwa jednostki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego, nazwa obrębu ewidencyjnego, nazwa miejscowości, teryt, identyfikator działki ewidencyjnej.

Więcej o narzędziach API serwisu OnGeo.pl przeczytasz:

→ Wyszukiwarka adresów – gotowe narzędzia do lokalizacji OnGeo API

→ Usługa API OnGeo Search

Avatar: Blog OnGeo
Blog OnGeo

Redaktor w serwisie OnGeo