News

Kupując nieruchomość od parafii jesteś zwolniony z podatku PCC

Monika Ojczyk
2023-05-15
~2 min
Głosów: 4, średnia ocen: 5
nieruchomość od parafii

Jeśli nabywamy nieruchomość od parafii, to zgodnie z prawem nie musimy płacić podatku PCC, ale tylko pod warunkiem, że nie będziemy jej wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei jeśli chcemy wynająć zakupioną nieruchomość, to nie spełniamy tego warunku i zwolnienie z podatku nie będzie możliwe - tak przynajmniej interpretuje to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  • Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione od PCC.
  • Nowy właściciel nieruchomości nie może prowadzić na niej działalności gospodarczej, aby korzystać z zwolnienia PCC.
  • Działalność gospodarcza obejmuje wszystkie czynności zarobkowe wykonywane we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, a wykonywanie wolnego zawodu nie jest tu traktowane jako działalność gospodarcza.
  • Jeśli nabywca planuje wynajmować część nieruchomości, to w rozumieniu Ordynacji podatkowej może ona być uznana za częściowo przeznaczoną do działalności gospodarczej.
  • Umowa potwierdzająca nabycie nieruchomości od kościelnej osoby prawnej (parafii ewangelicko-augsburskiej) nie będzie zwolniona z opodatkowania PCC, jeśli nieruchomość będzie częściowo przeznaczona do działalności gospodarczej.

W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych lub prawa użytkowania wieczystego, obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na osobie, która dokonuje zakupu. Stawki podatku są zróżnicowane i zależą od rodzaju umowy.

Brak konieczności opłacania podatku PCC dotyczy parafii ewangelicko-augsburskiej

Jednak w sytuacji, gdy nieruchomość pochodzi od parafii ewangelicko-augsburskiej, to nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione z podatku PCC. Warunkiem jest jednak, że sprzedawane rzeczy i prawa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące tego tematu znajdują się w Ustawie z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: KRN

Czym jest podatek PCC?

Podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, jest daniną pobieraną przez państwo od określonych czynności prawnych, takich jak kupno nieruchomości, przeniesienie własności samochodu, zawarcie umowy pożyczki czy darowizny. 

Podatek PCC pobierany jest w formie procentowej od wartości przedmiotu takiej czynności prawnej. Wysokość stawki podatku PCC uzależniona jest od rodzaju i wartości przedmiotu tej czynności, a także od przepisów ustawy podatkowej.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.