News

Nowe przepisy dla deweloperów od lipca 2024

Opracowanie redakcji
2024-07-11
~2 min
Głosów: 0, średnia ocen: 0
Nowe przepisy dla deweloperów

1 lipca 2024 roku zakończyła się dwuletnia era przejściowa dla nowej ustawy deweloperskiej. Od teraz, deweloperzy muszą stosować nowe, bardziej restrykcyjne przepisy, które zapewniają lepszą ochronę dla kupujących mieszkania i domy.

Co się zmienia?

Od 1 lipca 2022 roku obowiązywała nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zastępując przepisy z 2011 roku. W okresie przejściowym deweloperzy mogli stosować stare zasady, korzystniejsze dla nich pod wieloma względami, jak brak obowiązku odprowadzania składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Koniec przejściowego okresu

Z końcem czerwca 2024 roku skończył się czas, w którym deweloperzy mogli sprzedawać mieszkania na starych zasadach. Teraz nowe przepisy obejmują również sprzedaż gotowych mieszkań, które wcześniej mogły być sprzedawane na podstawie kodeksu cywilnego. Od teraz, umowy przedwstępne muszą być sporządzane u notariusza, zapewniając kupującym taką samą ochronę jak w przypadku mieszkań kupowanych na etapie budowy.

Nowa ustawa deweloperska wprowadza szereg zmian:

  • Umowa rezerwacyjna: Teraz regulowane są zasady zawierania umów rezerwacyjnych, co wcześniej nie było ujęte w przepisach.
  • Gotowe mieszkania i miejsca postojowe: Są teraz objęte nową ustawą, zapewniając dodatkową ochronę dla kupujących.
  • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG): Fundusz ten ma chronić nabywców przed utratą środków w przypadku upadłości dewelopera. Składki na fundusz są odprowadzane od wpłat dokonywanych przez nabywców na mieszkaniowy rachunek powierniczy.
  • Prospekt informacyjny: Deweloperzy muszą teraz sporządzać szczegółowy prospekt informacyjny, co zapewnia lepszą przejrzystość i informuje kupujących o otoczeniu budynku.
  • Otwarty rachunek powierniczy: Banki mają teraz większą kontrolę nad środkami na rachunkach powierniczych deweloperów i ponoszą wyższą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków kontrolnych.
  • Odbiór mieszkania: Nowe przepisy wprowadzają tzw. domniemanie uznania wad, co zwiększa ochronę kupujących w przypadku sporów dotyczących jakości wykonania mieszkań.

Nowa ustawa deweloperska a ceny nieruchomości

Wprowadzenie nowych wymagań może wpłynąć na wzrost cen nieruchomości na rynku pierwotnym. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz dodatkowe zabezpieczenia mogą zostać przeniesione na nabywców.

Deweloperzy będą zobowiązani do wpłacania składek na DFG, co może wpłynąć na ostateczną cenę nieruchomości. Składka wynosi 1% wpłaty przy rachunku otwartym i 0,1% przy rachunku zamkniętym.

Podsumowanie

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie ochrony kupujących mieszkania od deweloperów, ale nakładają również dodatkowe obowiązki na deweloperów, co może wpłynąć na tempo realizacji inwestycji oraz ceny nieruchomości. Niemniej jednak, dzięki nowym regulacjom, sytuacja na rynku deweloperskim powinna stać się bardziej transparentna i bezpieczna dla nabywców.

Raport o terenie OnGeo.pl™ do prospektu informacyjnego 

Czy wiesz, że przygotowujemy poszerzony Raport o terenie z zasięgiem 1 km, który może być wykorzystywany do sporządzenia prospektu informacyjnego? 

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę!

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl