News

Buda: Likwidujemy użytkowanie wieczyste

Monika Byś
2023-03-30
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
likwidujemy użytkowanie wieczyste

Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwia zakup na własność gruntów, które dotychczas były w użytkowaniu wieczystym. Minister Buda informuje, że po latach likwidujemy użytkowanie wieczyste. 

  • Minister rozwoju Waldemar Buda ogłosił, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
  • Projekt przewiduje, że użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży, a organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy
  • Nowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu pozwoli na wyeliminowanie ryzyka udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom na skorzystanie z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis.

Minister rozwoju Waldemar Buda ogłosił, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta pozwoli m.in. firmom, osobom fizycznym czy spółdzielniom mieszkaniowym uzyskać na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. Nowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu pozwoli na wyeliminowanie ryzyka udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom na skorzystanie z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis*.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami to kontynuacja procesu eliminacji użytkowania wieczystego z systemu prawa, który został wprowadzony w okresie PRL. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom, osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym, a także wyeliminują obciążenia finansowe wynikające z obowiązku ponoszenia co roku opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz niepewność wynikającą z terminowego charakteru tego prawa.

*"de minimis", (łac. minimalne) oznacza, że ​​pomoc publiczna udzielana przez państwo lub instytucje publiczne jest udzielana w niewielkim zakresie, który nie narusza konkurencji na rynku. W kontekście użytkowania wieczystego oznacza to, że przedsiębiorcy np. mogą skorzystać z pomocy publicznej, aby zaspokoić swoje potrzeby związane z ziemią, a jednocześnie nie naruszając zasad konkurencji na rynku.

Likwidujemy użytkowanie wieczyste

Projekt przewiduje, że użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży, a organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, w tym przedsiębiorcy, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy, chyba że grunt jest niezabudowany lub zajmowany przez rodzinne ogrody działkowe. W takich przypadkach grunt będzie można kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody pod warunkiem, że umowa trwa minimum 10 lat.

Źródło: wgospodarce.pl

Zdobądź dane o dowolnej nieruchomości w kraju w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.