News

Kooperatywy mieszkaniowe szansą na zwiększenie dostępności mieszkań

Monika Byś
2022-09-07
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Kooperatywy mieszkaniowe

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Polacy będą mogli wspólnie kupić grunt, a także zbudować na nim budynki wielorodzinne czy domy lub kupić budynki i je wyremontować. Będą też nowe zasady w gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Sprawdź czym są kooperatywy mieszkaniowe. 

  • Kooperatywy mieszkaniowe mają powstawać w szczególności na nieruchomościach, które należą do zasobu gminnego.
  • Zgodnie z projektem w formule kooperatywy działać będą mogły osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), co do zasady, w liczbie minimum trzech. Będą one stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej.
  • Nowe przepisy zmieniają zasady gwarantowanego kredytu mieszkaniowego i dostosowują je do obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych.

Kooperatywy mieszkaniowe - rząd przyjął już projekt ustawy

Upowszechnienie tej formy realizacji inwestycji mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań. Kooperatywy mieszkaniowe mają powstawać w szczególności na nieruchomościach, które należą do zasobu gminnego. 

Jak poinformowała KPRM, formuła kooperatywy pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców. Osoby te mają brać czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej.

Kooperatywy mieszkaniowe pozwalają ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom.

podaje KPRM

Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania – w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim, o ok. 20–30 %.

Formuła kooperatywy mieszkaniowej zostanie ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Rozwiązanie to ułatwi ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach, jak również w dostępie do nieruchomości gruntowych. Ma to dotyczyć w szczególności nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości.

Sprawdź działki gminy w Raporcie o Terenie!

Dane o właścicielu nieruchomości są niejawne i aby je pozyskać należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. Jednak jeśli chcesz jedynie sprawdzić jednostkę rejestrową działki lub grupę rejestrową, czyli dowiedzieć się, czy działka należy np. do gminy, Skarbu Państwa lub osoby fizycznej, wystarczą ci dane z EGiB dostępne w Raporcie o działce OnGeo.pl.

Dowiedz się więcej:

Skorzystają osoby fizyczne, nie przedsiębiorstwa

Zgodnie z projektem w formule kooperatywy działać będą mogły osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), co do zasady, w liczbie minimum trzech. Będą one stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dlatego przedsięwzięcia te, co do zasady, nie będą mogły być nastawione na zysk.

Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy będzie polegała na zakupie nieruchomości:

  • gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego;
  • gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • a także nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych.

Według projektu odpowiedzialność członków kooperatywy, działających na podstawie umowy kooperatywy mieszkaniowej, będzie solidarna. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne osób, które współdziałają w takiej formule oraz podmiotów trzecich, wchodzących w relacje prawne z członkami kooperatywy.

Nowe przepisy zmieniają zasady gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

Nowe przepisy zmieniają zasady gwarantowanego kredytu mieszkaniowego i dostosowują je do obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Chodzi m.in. o:

  • umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego,
  • zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji,
  • podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Dotyczy to także umożliwienia skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20 % wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25 % w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

Źródło: MRIT

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.