Porady OnGeo

Jak przekonać klienta do zakupu działki? Uwiarygodnij swoje ogłoszenie

Monika Byś
2023-02-17
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-10-03
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Jak przekonać klienta do zakupu działki

Zakup działki to nie lada wyzwanie, bo wymaga nie tylko starannego przeglądu ofert, analizy lokalizacji, potencjału budowlanego, ale również wykazania się biegłością w kwestiach związanych z obowiązującymi przepisami prawa. W branży nieruchomości istnieją dziesiątki, jeśli nie setki firm zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży działek. W takim natłoku ofert kluczową rolę odgrywa dla klientów nie tylko sam wybór odpowiedniego pośrednika, ale także dostępność rzetelnych informacji na temat sprzedawanych nieruchomości. Właśnie dlatego agencje nieruchomości coraz częściej korzystają z raportów dotyczących konkretnych działek, które znacznie ułatwią szukanie informacji, a także oszczędzą cenny czas pośredników. Przedstawiamy idealne narzędzie do automatycznej diagnozy działki w 5 minut - Raporty o terenie OnGeo.pl. 

 • Coraz częściej agencje nieruchomości korzystają z raportów dotyczących konkretnych działek. Dzięki nim, potencjalni nabywcy zyskują wgląd w różne aspekty inwestycji - od historii nieruchomości, przez jej wady uciążliwości, ograniczenia formalno-prawne, po poziom zanieczyszczeń powietrza w okolicy i dane o stanie ludności. 
 • Załączając Raport o terenie OnGeo.pl do opisu nieruchomości wystawianej działki na sprzedaż uwiarygodnisz swoje ogłoszenie i zyskasz zaufanie klienta. 

Wystawiasz działkę na sprzedaż i zastanawiasz się w jaki sposób wzbudzić zaufanie potencjalnego kupca? Udowodnij wartość wystawianej nieruchomości oraz podkreśl jej indywidualne cechy i korzyści wynikające z jej zakupu. Jeśli nawet działka posiada jakieś wady lub uciążliwości, wskaż je w ogłoszeniu. Dlaczego? Oszczędzasz nie tylko swój czas, ale również czas kupującego. Ukrywanie wad się zwyczajnie nie opłaca. Każdy czujny kupujący będzie chciał przed zakupem, a być może i przed kontaktem z biurem nieruchomości lub właścicielem, zdiagnozować nieruchomość. Jeśli wydaje Ci się, że profesjonalna, rzetelna i szczegółowa diagnoza działki jest pracochłonna i kosztowna, to masz rację, chyba, że… skorzystasz z Raportów o terenie w OnGeo.pl.

Jak przekonać klienta do zakupu działki? 

Coraz częściej agencje nieruchomości korzystają z raportów dotyczących konkretnych działek. Dzięki nim, potencjalni nabywcy zyskują wgląd w różne aspekty inwestycji - od historii nieruchomości, przez jej wady uciążliwości, ograniczenia formalno-prawne, po poziom zanieczyszczeń powietrza w okolicy i dane o stanie ludności. Dzięki takiemu podejściu, klienci mają szansę na dokładną weryfikację oferty, co znacznie zwiększa ich zaufanie i gotowość do podjęcia decyzji o zakupie działki.

Pamiętaj, tylko gwarancja pewnej inwestycji udowodni, że oferta jest godna uwagi

Opis wartości działki, choćby nie wiem jak kwiecisty, bez szczegółowej diagnozy działki, która udowodni jej potencjał, nie wystarczy, żeby klient zyskał do Ciebie zaufanie. Osoba, która rozważa zakup działki pod budowę domu, podejmuje tę decyzję nierzadko tylko raz w życiu, więc musi mieć pewność, że dobrze inwestuje swoje oszczędności. Sposobem na przekonanie klienta do zakupu działki jest szczegółowa i rzetelna diagnoza działki. 

Tylko gwarancja pewnej inwestycji udowodni, że oferta sprzedaży działki jest godna uwagi
Tylko gwarancja pewnej inwestycji udowodni, że oferta sprzedaży działki jest godna uwagi, fot. pixabay

Skąd wziąć dane do działce?

Pewnie zastanawiasz się, skąd wziąć dane o nieruchomości, które udowodnią, że oferta w ogłoszeniu sprzedaży jest warta uwagi? Oczywiście jeśli nie korzystasz z pomocy dostępnych narzędzi, dane będziesz musiał/a zdobyć sam/a. Zbieranie danych z wielu rozproszonych źródeł jest niezwykle pracochłonne i niestety kosztochłonne. Koszt samej licencji do państwowego zasobu danych oraz oprogramowania do ich przetwarzania wynosi nie mniej niż kilkaset złotych. Osoba, która zamierzałaby się podjąć tej pracy musi posiadać zarówno zestawy danych, profesjonalne oprogramowanie, jak i wiedzę oraz doświadczenie. Przy założeniu, że uda się zgromadzić odpowiednie dane - dużym nakładem pracy - można wykonać proste zestawienie danych przestrzennych, którego uśredniony sumaryczny koszt wliczając również pracę i oczekiwanie wyniesie nawet 1000 zł, a czas oczekiwania na raport przekroczy tydzień.

Czy to się opłaca? Niekoniecznie. Dlatego znamy znacznie lepszy sposób z którego korzystają już przedstawiciele wielu branż, w tym agenci i pośrednicy nieruchomości - Raport o terenie OnGeo.pl. 

Poznajmy się! Co to jest Raport o terenie?

Zespół specjalistów złożony z przedstawicieli wielu branż - geodezji, geologii, architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, leśnictwa i informatyki - przestawia zaawansowany system informatyczny OnGeo.pl, dzięki któremu samodzielnie, w zaledwie 5 minut, przy minimalnym nakładzie pracy, pobierzesz unikatowy Raport o terenie wygenerowany specjalnie dla Twojej działki.

W OnGeo.pl nie musisz wybierać między dostępnymi pakietami, bo sam wybierasz za co płacisz. Do wyboru masz ponad 30 dostępnych tematów. Zastanawiasz się, ile to kosztuje? Za pełny Raport zapłacisz tyle, ile za średniej wielkości zakupy w supermarkecie.

Co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl?

 1. CECHY TERENU:
  • Lokalizacja geograficzna działki według współrzędnych geodezyjnych (długość, szerokość i wysokość geograficzna) oraz administracyjną, czyli - województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek;
  • Geometria działki, czyli długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki;
  • Granice działki na tle mapy satelitarnej; 
  • Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dane o powierzchni urzędowej, grupie rejestrowej, identyfikatorze działki, klasie bonitacyjnej.
 2. OGRANICZENIA FORMALNOPRAWNE:
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - nazwa, numer uchwały, granice MPZP,
  • Przeznaczenie terenu według MPZP - granice, powierzchnia i procentowy udział dla każdego terenu,
  • Najnowsze pozwolenia na budowę - wnioski i pozwolenia na budowę;
  • Pozwolenia na budowę od 2018 r. - wnioski o pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne;
  • Analiza zabudowy;
  • Formy ochrony przyrody i pomniki przyrody w sąsiedztwie 1 km,
  • Nieruchomości objęte ochroną zabytków, które wpisane są do rejestru zabytków w promieniu 200 m od działki,
  • Obszary ochrony archeologicznej,
  • Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych, turbin wiatrowych i uzdrowisk;
  • Strefy oddziaływania lotnisk.
 3. INFRASTRUKTURA:
  • Dostęp do drogi - analiza dostępności działki do drogi publicznej;
  • Planowane drogi w okolicy - informacje o planowanych inwestycjach drogowych;
  • Napowietrzne linie energetyczne i lokalizacja transformatorów i głównych punktów zasilających;
  • Dostęp do światłowodu oraz zasięg sieci i dane dostawcy oraz możliwą do uzyskania prędkość;
  • Uzbrojenie terenu w media.
 4. ZAGROŻENIA I UCIĄŻLIWOŚCI:
  • Zagrożenie powodzią oraz obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach, a także jej odległości od stref;
  • Obszary zagrożone stagnacją wody;
  • Analiza osiadania terenu;
  • Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
  • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
  • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe;
  • Lokalizacja wyrobów zawierających azbest;
  • Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 i PM10 w odniesieniu do obowiązujących norm.
 5. GEOLOGIA TERENU:
  • Geologiczne warunki budowlane, czyli skład geologiczny terenu, a dla wybranych obszarów w Polsce także Geologiczno-inżynierskie warunki budowlane i głębokość wód podziemnych;
  • Mapa hydrogeologiczna Polski;
  • Surowce mineralne.
 6. ENERGIA SŁONECZNA:
  • Nasłonecznienie sezonowe - informacje o ilości energii słonecznej jaka dociera na 1 m2 powierzchni.
 7. OTOCZENIE I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
  • Analizę otoczenia i obiekty użyteczności publicznej;
  • Analizę zasięgu czasu dojazdu i dojścia, w których dowiesz się ile czasu zajmie Ci dotarcie do celu samochodem, a ile pieszo.
 8. DANE LOKALNE:
  1. Zaludnienie, czyli liczba ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
  2. Stawki podatku od nieruchomości w obecnym roku.
 9. DANE ŹRÓDŁOWE GIS - dane dodatkowe, dla specjalistów branżowych np.: architektów, urbanistów, geodetów. Dane obsługiwane przez specjalistyczne oprogramowanie typu GIS/CAD.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.