News

Jak złożyć Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Monika Byś
2022-02-02
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 35, średnia ocen: 4.9
Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Jeśli kupiłeś działkę, mieszkanie, garaż, wybudowałeś dom, albo otrzymałeś nieruchomości w drodze spadku lub darowizny, stałeś się jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości. W związku z tym musisz złożyć Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1. Jak ją złożyć?

 • Formularz IN-1 musisz złożyć jeśli kupiłeś nieruchomość gruntową lub budynkową lub otrzymałeś ją w spadku lub jako darowiznę.
 • Złóż formularz podatkowy. Poniżej znajdziesz instrukcje jak to zrobić online.

Czym jest Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1?

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 powinna zostać złożona przez każdą osobę fizyczną, która spełnia wymagania podatkowe, czyli jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości.

Kto składa formularz IN-1?

IN-1 składają osoby fizyczne będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części.

Kiedy należy złożyć IN-1?

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np. od dnia podpisania aktu notarialnego, którym nabyliśmy daną nieruchomość.

Jeżeli okolicznością powodującą powstanie obowiązku podatkowego jest istnienie budowli albo budynku (jego części) obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Gdzie składany formularz Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1?

Formularz możemy złożyć na kilka sposobów. Wypełniony możemy dostarczyć do urzędu gminy właściwiej ze względu na położenie nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu bądź wysłać pocztą. Trzecią możliwością jest jego wypełnienie on-line i przesłanie drogą elektroniczną dzięki podpisowi elektronicznemu.

Jak złożyć Informację IN-1 on-line krok po kroku

Informację IN-1 możemy również złożyć osobiście w urzędzie gminy, ale możemy też zrobić to przez Internet. Musimy jednak mieć wcześniej założony Profil zaufany, bądź posiadać dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód)

Aby złożyć IN-1 elektronicznie należy:

 1. W pierwszym kroku wpisz w przeglądarkę internetową adres: epuap.gov.pl.
 2. Następnie zaloguj się, klikając w prawym górnym roku ekranu odnośnik „zaloguj się”, a kolejno wybierz sposób logowania.
  - do wyboru masz „Profil zaufany”, bądź „e-dowod”;
  - jeśli nie masz założonego konta na na epuap, możesz to zrobić klikając w odnośnik znajdujący po na dole ekranu, po lewej stronie na niebieskim tle „Zarejestruj się
 3. Po zalogowaniu się wyszukaj w wyszukiwarce (przy lupie) hasło: „IN-1”.

Po wybraniu proponowanej treści „IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów” przekieruje Cię do formularza.

Kolejno pojawi się aktywny dokument do wypełnienia wraz z możliwością dołączenia załączników.

Pobierz Informacje o nieruchomościach IN-1 (pdf) -> tutaj

Po zakończeniu edycji informacji podatkowej, zostanie wygenerowany formularz z wypełnionymi danymi. Wówczas należy go podpisać.

Po zaznaczeniu „Podpisz”, możliwy jest wybór sposobu podpisania dokumentu. Użytkownik ePUAP musi wiedzieć jakim rodzajem podpisu się posługuje.

Po podpisaniu dokumentu pamiętaj, aby go wysłać.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, Art. 6, ust. 9a,)

Źródło: mojafirma.infor.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.