News

Ile metrów od wiatraka można wybudować dom?

Monika Byś
2023-03-28
~3 min
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Ile metrów od wiatraka można wybudować dom

Tematem numer jeden w debacie publicznej w Polsce i na świece w ostatnich miesiącach jest transformacja energetyczna i znaczenie sektora OZE w tym procesie. Sporo kontrowersji dotyczyło nowelizacji ustawy odległościowej, która w jakimś stopniu odblokowałaby rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Nowa ustawa wiatrakowa, podpisana przez prezydenta w połowie marca br., określa minimalną odległość wiatraków od zabudowy mieszkaniowej - 700 metrów. Pytanie, jakie w ostatnim czasie budziło wątpliwości brzmiało - czy zasada 700 metrów dotyczy także budowy zabudowań w pobliżu istniejących wiatraków. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie - ile metrów od wiatraka można wybudować dom. 

  • Nowe domy będzie można budować z pominięciem zasady 10h, ale znów nie bliżej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej. Od tej zasady są jednak wyjątki.
  • W przypadku lokalizowania zabudowań wokół elektrowni wiatrowych, które mają ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, nie ma wymogów dotyczących zachowania minimalnej odległości sytuowania domów od wiatraków, poza tymi, które określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.
  • W przypadku lokalizowania zabudowań wokół elektrowni wiatrowych, które jeszcze nie mają ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązywać będzie nowa zasada 700 metrów od wiatraka.
  • W Geoportalu Krajowym Na Mapie sprawdzisz mapę zasięgu wiatraków od domów w strefie 700 m oraz odległość domu od wiatraka w strefie 700 m.

W połowie marca 2023 roku prezydent RP podpisał ustawę wiatrakową ustanawiającą minimalną odległość wiatraków od budynków mieszkaniowych na 700 metrów na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą do określenia minimalnej odległości nowych elektrowni wiatrowych będą wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach planu miejscowego. 

O ile temat odległości nowych elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych jest raczej jasny, o tyle wątpliwości wzbudzała kwestia budowy domów w pobliżu istniejącego wiatraka. W informacji prasowej z oficjalnej strony Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej czytamy:

komunikat z oficjalnej strony KP

Podczas lokalizowania budynku mieszkalnego, tak jak w przypadku elektrowni wiatrowych, należy zachować odległość co najmniej 700 m. W tym miejscu warto podkreślić, że w przypadku lokalizowania budynków mieszkalnych wokół istniejącej elektrowni wiatrowej zasada 10h nie będzie już miała zastosowania

Wydawałoby się, że zgodnie z oficjalnym komentarzem prezydenta do podpisanej ustawy, nowopowstałe domy będzie można budować nie bliżej niż 700 metrów od wiatraka, chyba że zapis w MPZP dopuszcza taką możliwość. Czy rzeczywiście tak jest? Wyjaśnimy sobie, ile metrów od wiatraka można wybudować dom. 

Sprawdź zasięg 700 metrów od zabudowy mieszkaniowej 

Zespół OnGeo.pl stworzył mapę zasięgów 700 m od zabudowy mieszkaniowej i 700 m od wiatraków, dzięki której dowiesz się, jak niewiele miejsca zostałoby na nowe inwestycję wiatrakowe, gdyby ostatecznie zasada 700 m od wiatraków weszła w życie. Jeśli działka podświetli się na kolor pomarańczowy to znaczy, że w tym miejscu nie można postawić wiatraka. Mapę zasięgów znajdziesz w Geoportalu Krajowym Na Mapie pod adresem: https://geoportal-krajowy.pl.

Mapa zasięgu wiatraków dostępna jest za darmo. Zobacz instrukcję jak sprawdzić strefę ograniczonych możliwości zabudowy 700 m ze względu na występowanie wiatraków:

Ile metrów od wiatraka można wybudować dom?

Zasada wynikająca z ustawy mówi, że w przypadku budowy wiatraków w pobliżu zabudowań, obowiązuje zasada 10h, chyba że w MPZP ustalono inną odległość, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Natomiast domy będzie można budować z pominięciem zasady 10h, ale znów nie bliżej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej. 

UWAGA! od zasady występują istotne wyjątki, które wprowadzają sporo zamieszania. 

Elektrownia wiatrowa z wydanym pozwoleniem na budowę to według prawa również elektrownia istniejąca

Co to oznacza w praktyce? Z prawnego punktu widzenia elektrownia, dla której wydano pozwolenie na budowę na podstawie planów miejscowych:

  • powstałych przed 16 lipca 2016 r., a więc przed wejściem w życie ustawy odległościowej 10h,
  • dla których projekty wyłożono do konsultacji społecznych przed datą 16 lipca 2016 roku,
  • uchwalonych w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy odległościowej,
  • a także nowo uchwalonych planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
    - również zalicza się do elektrowni istniejących!

W takim przypadku, nie ma wymogów dotyczących zachowania minimalnej odległości sytuowania domów od wiatraków, poza tymi, które określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Budowa domu w pobliżu wiatraka, który nie ma ostatecznego pozwolenia na budowę 

W przypadku lokalizowania zabudowań wokół elektrowni wiatrowych, które jeszcze nie mają ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązywać będzie nowa zasada 700 metrów od wiatraka. Warto podkreślić, że nawet jeśli w planie miejscowym uwzględniono mniejszą minimalną odległość od elektrowni, to organ wydający pozwolenie na budowę dla domu lub zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, zobowiązany będzie odmówić wydania pozwolenia lub wnieść sprzeciw do zgłoszenia. 

Pamiętaj również, że zasady dotyczące odległości dotyczą również tzw. budynków bez pozwolenia na budowę o powierzchni do 70 metrów kw., do których wymagane jest zgłoszenie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.