News

Fundusz Termomodernizacji - nowa propozycja dla gmin

Monika Byś
2022-12-02
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Fundusz Termomodernizacji

Od 1 grudnia wzrasta wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na poprawę efektywności energetycznej budynków - Fundusz Termomodernizacji. Jednocześnie startuje również nowe rozwiązanie – premia MZG, która pomoże poprawić stan techniczny mieszkaniowego zasobu gmin.

 • Bank BGK informuje, że o premię MZG mogą już wnioskować gminy i spółki gminne. Wsparcie dotyczy remontów, a także termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. 
 • Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.
 • Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.
 • Z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia wzrasta premia remontowa. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów co w przypadku premii termomodernizacyjnej – oprócz właścicieli domów jednorodzinnych.

Bank BGK informuje, że o premię MZG mogą już wnioskować gminy i spółki gminne. Wsparcie dotyczy remontów, a także termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Obiekty te powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje uchwała antysmogowa. Elementy budynku po zrealizowaniu prac muszą spełniać określone w prawie budowlanym wymagania minimalne dot. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Fundusz Termomodernizacji - premia MZG

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Wnioski o udzielenie premii MZG należy składać bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Premię MZG można otrzymać niezależnie od tego czy inwestycja jest finansowana z kredytu, czy ze środków własnych.

Zmiany w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z którego BGK udziela premii na remonty i poprawę efektywności energetycznej budynków, podnoszą wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej przeznaczonej na spłatę część kredytu zaciągniętego przez inwestora w banku kredytującym.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji. Mogą się o nią starać m.in.

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • spółki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Wzrasta także premia remontowa

Z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia wzrasta premia remontowa. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów co w przypadku premii termomodernizacyjnej – oprócz właścicieli domów jednorodzinnych.
Premia remontowa jest dostępna w przypadku budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku bądź co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku - jeśli budynek należy do TBS lub SIM i wybudowano go przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 roku lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego. 

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej inwestor składa w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. 

Wszystkim tym rozwiązaniom BGK nadał wspólną nazwę – Program TERMO.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.