News

Sprawdź, czy wyremontują Ci drogę - Fundusz Rozwoju Dróg

Monika Byś
2023-07-20
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023

Premier Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg lokalnych. Rząd zdecydował, że Fundusz dostanie zwiększony o dodatkowy 1 mld zł, co pozwoli na remont łącznie 1 463 dróg, w tym 421 powiatowych i 1 042 gminne.

  • Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Łącznie 1 463 zadania otrzymają rządowe wsparcie, w tym 421 powiatowych i 1 042 gminne.
  • Dzięki dofinansowaniu, planowany jest remont 1 660 km dróg, w tym ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych na terenie całego kraju.
  • Dofinansowanie dla zadań gminnych wynosi 422,4 mln zł, a dla zadań powiatowych 577,6 mln zł.

Wsparcie kierowane do samorządów ma na celu przede wszystkim remont dróg lokalnych - powiatowych i gminnych. Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu planowany jest remont 1 660 km dróg, w tym ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych w całym kraju. Dofinansowanie na zadania gminne wyniesie 422,4 mln zł, a na powiatowe 577,6 mln zł.

Fundusz Rozwoju Dróg to nie tylko budowa dróg

Rządowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafia na różnego rodzaju inwestycje na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym budowę mostów, obwodnic, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych oraz chodników i dróg dla rowerów. Celem jest stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w całym kraju.

Między 2019 a 2023 rokiem z Funduszu na inwestycje na drogach lokalnych trafiło ponad 15 mld zł, dofinansowując 14 tys. zadań o łącznej długości ponad 21 tys. km.

W 2023 roku na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych ze środków RFRD przeznaczono 2,65 mld zł, co pozwoliło na realizację prawie 1,8 tys. inwestycji o łącznej długości prawie 2,8 tys. km.

Dodatkowo, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczono 1 mld zł na realizację zadań na drogach gminnych i powiatowych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Chodzi o budowę dróg dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

Lista beneficjentów z podziałem na województwa

Poniższa lista zawiera informacje, jakie samorządy otrzymały dofinansowanie. Dane te pochodzą z PAP:

dolnośląskie - POBIERZ plik xlsx

kujawsko-pomorskie - POBIERZ plik xlsx

lubelskie - POBIERZ plik xlsx

lubuskie - POBIERZ plik xlsx

łódzkie - POBIERZ plik xlsx

małopolskie - POBIERZ plik xlsx

mazowieckie - POBIERZ plik xlsx

opolskie - POBIERZ plik xlsx

podkarpackie - POBIERZ plik xlsx

podlaskie - POBIERZ plik xlsx

pomorskie - POBIERZ plik xlsx

śląskie - POBIERZ plik xlsx

świętokrzyskie - POBIERZ plik xlsx

warmińsko-mazurskie - POBIERZ plik xlsx

wielkopolskie - POBIERZ plik xlsx

zachodniopomorskie - POBIERZ plik xlsx

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.