Współpraca

Firmy montujące panele słoneczne - którą wybrać?

Blog OnGeo
2022-04-14
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-10-31
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Firmy montujące panele słoneczne

Instalacje fotowoltaiczne są dla gospodarstw domowych źródłem taniej, odnawialnej energii. Do wydajnej pracy panele PV potrzebują określonych warunków otoczenia, ale też poprawnego montażu przeprowadzonego przez uprawnione do tego podmioty. Z tego artykułu dowiesz się, jakie wymagania powinny spełniać firmy montujące panele słoneczne.

  • Sposób instalacji ma wpływ na wydajność i bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej.
  • Firmy montujące panele słoneczne powinny posiadać uprawnienia SEP D i E lub certyfikat OZE wydawany przez UDT.
  • Wykonawca fotowoltaiki powinien posiadać też praktyczne doświadczenie oraz polisę OC.

Co wpływa na sukces instalacji fotowoltaicznej?

Z liczby godzin słonecznych w Polsce wynika, że nasz kraj posiada bardzo dobre warunki do montażu instalacji fotowoltaicznych. Średnioroczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1600 godzin, co w przeliczeniu daje aż 30-40 % długości dnia. I choć pod tym względem nie możemy się równać np. z krajami śródziemnomorskimi, wciąż stanowi to bardzo dobry wynik. Innymi słowy - fotowoltaika w Polsce się opłaca.

By instalacja PV była w stanie wykorzystać potencjał drzemiący w nasłonecznieniu kraju, musi zostać właściwie zaprojektowana. Przy wyborze miejsca montażu paneli fotowoltaicznych należy uwzględnić szereg kryteriów. Do najważniejszych z nich należą: kierunek ułożenia modułów, kąt nachylenia, ryzyko zacienienia modułów czy lokalizacja inwestycji - nasłonecznienie w różnych regionach kraju jest bowiem różne. Najwięcej energii wyprodukują, gdy będą ułożone pod kątem 30˚ - 40˚ do poziomu, w kierunku południowym. Opłacalne są jednak również nieco inne konfiguracje.

Bardzo przydatny w określaniu potencjału wytwórczego instalacji PV może być Raport o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl, dzięki któremu możesz sprawdzić m.in. ilość energii docierającej do wybranej powierzchni (działki, budynku) w określonych porach roku. Rozwiązanie to sprawdzi się jako źródło informacji zarówno w przypadku montażu indywidualnych systemów solarnych, jak i przy dzierżawie ziemi pod fotowoltaikę wielkopowierzchniową.

Oprócz tego, za przetworzenie promieni słonecznych odpowiadają też podzespoły - panele fotowoltaiczne oraz inwerter. Dlatego ważny jest także dobór urządzeń o wysokiej sprawności. Istotny już również sam montaż systemu. To w dużej mierze od niego zależy bezpieczeństwo i wydajność instalacji fotowoltaicznej

Dlaczego wybór firmy montującej panele słoneczne ma znaczenie?

To instalator odpowiada za przeprowadzenie analizy warunków montażowych oraz dostosowanie do nich systemu PV. Popełnione przez niego błędy będą skutkowały zmniejszoną produkcją, a tym samym dłuższym okresem zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Brak kompetencji w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych może doprowadzić też do zwiększonej awaryjności systemu. W skrajnych wypadkach może wystąpić bezpośrednie zagrożenie dla samego inwestora, jak i jego mienia w postaci ryzyka porażenia prądem czy nawet pożaru instalacji, wywołanego tzw. łukiem elektrycznym.

By uniknąć podobnego scenariusza, należy szukać wykonawców, którzy posiadają certyfikaty umiejętności wydane przez państwowe jednostki akredytujące.

Firmy montujące panele słoneczne - jakie uprawnienia i kompetencje powinny posiadać?

By system fotowoltaiczny był bezpieczny i mógł zostać podłączony do sieci energetycznej, pracownicy firmy montującej panele fotowoltaiczne muszą posiadać przynajmniej jedno z dwóch typów uprawnień:

  • certyfikat instalatora OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji i dozoru.

Brak powyższych certyfikatów uniemożliwi zgłoszenie instalacji PV do sieci - operator wymaga bowiem oświadczenia o poprawności wykonania montaż, podpisanego przez uprawnionego instalatora.

Same dokumenty kwalifikacyjne to jednak nie wszystko. Nie mniej ważne jest praktyczne doświadczenie wykonawcy, potwierdzone latami spędzonymi w branży czy ilością wykonanych systemów fotowoltaicznych. Dla inwestorów, znaczenie powinna mieć również gwarancja na montaż udzielana przez firmy instalujące panele słoneczne, a także fakt posiadania polisy OC. W razie jakichkolwiek błędów, pokryje ona ewentualne szkody. Warto się też upewnić, że wykonawca pomoże nam w uzyskaniu dofinansowania z programu Mój Prąd.

Firmy montujące panele słoneczne - jak wybrać?

Szacuje się, że w 2021 roku, na skutek boomu w sektorze energetyki słonecznej w Polsce działało ponad 21 tysięcy firm fotowoltaicznych. Podjęcie decyzji związanej z wyborem instalatora jest jednym z najtrudniejszych etapów całego procesu wdrożenia fotowoltaiki.

Przy wyborze firmy montującej panele słoneczne Polacy, najczęściej polegają na opiniach w Internecie oraz poleceniach znajomych lub rodziny. Popularne są jednak również zestawienia przygotowane przez ekspertów, takie jak np.: ranking firm fotowoltaicznych enerad.pl: https://enerad.pl/fotowoltaika/ranking-firm-fotowoltaicznych/.

Osoby, szukające na własną rękę, oprócz doświadczenia i kwalifikacji powinny też sprawdzić sytuację finansową przedsiębiorstwa (np. na giełdzie długów) oraz jej status prawny. Przydatne mogą być do tego publiczne wyszukiwarki, np.:

Avatar: Blog OnGeo
Blog OnGeo

Redaktor w serwisie OnGeo