News

Europejczycy zużywają coraz więcej energii

Monika Byś
2023-06-15
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Europejczycy zużywają coraz więcej energii

W 2021 r. gospodarstwa domowe odpowiadały za 27% końcowego zużycia energii w UE. Większość końcowego zużycia energii w gospodarstwach domowych pochodziła z gazu ziemnego (33,5%) i energii elektrycznej (24,6%). 

  • W porównaniu z 2020 r., w 2021 r. zużycie energii wśród gospodarstw domowych w UE wzrosło o 5,5% do łącznej wartości prawie 11,0 mln teradżuli
  • Udział ropy naftowej i produktów ropopochodnych zmniejszył się wyraźniej (-2,8 pp)
  • W UE głównym zużyciem energii przez gospodarstwa domowe jest ogrzewanie domów, a następnie podgrzewanie wody.
  • Główne urządzenia do gotowania pochłaniają 6,0% energii zużywanej przez gospodarstwa domowe

Odnawialne źródła energii stanowiły 21,2%, następnie ropa naftowa i produkty ropopochodne (9,5%) oraz ciepło pochodne (8,6%). Niewielki odsetek (2,5%) nadal stanowiły produkty węglowe (stałe paliwa kopalne).

W porównaniu z 2020 r., w 2021 r. zużycie energii wśród gospodarstw domowych w UE wzrosło o 5,5% do łącznej wartości prawie 11,0 mln teradżuli, przy czym udział:

  • gazu ziemnego (+1,8 punktu procentowego (pp)), 
  • odnawialnych źródeł energii (+0,9 punktu procentowego),
  • pochodnych ciepła (+0,4 p. proc.) 
    - w zużyciu finalnym gospodarstw domowych.

Z drugiej strony udział ropy naftowej i produktów ropopochodnych zmniejszył się wyraźniej (-2,8 pp), przy czym energia elektryczna i stałe paliwa kopalne były na tej samej ścieżce (po -0,2 pp).

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w UE /Eurostat/
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w UE /Eurostat/

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w UE

W UE głównym zużyciem energii przez gospodarstwa domowe jest ogrzewanie domów (64,4% końcowego zużycia energii w sektorze mieszkaniowym), a następnie podgrzewanie wody (14,5%).

Energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia i większości urządzeń elektrycznych stanowi 13,6% (nie obejmuje to wykorzystania energii elektrycznej do zasilania głównych systemów ogrzewania, chłodzenia lub gotowania). Główne urządzenia do gotowania pochłaniają 6,0% energii zużywanej przez gospodarstwa domowe, podczas gdy inne zastosowania końcowe i chłodzenie pomieszczeń pokrywają odpowiednio 1,1% i 0,5%. Ogrzewanie pomieszczeń i wody stanowi zatem 78,9% energii końcowej zużywanej przez gospodarstwa domowe, co oznacza wzrost o 1,0 punktu procentowego w porównaniu z 2020 r.

Patrząc na 2020 r., w 2021 r. zużycie we wszystkich sześciu wymienionych powyżej zastosowaniach końcowych wzrosło, ale wyraźniej w zakresie chłodzenia pomieszczeń (+10%) i ogrzewania pomieszczeń (+7%). Ogólna kategoria „inne zastosowania” również odnotowała wzrost o 17%.

Źródło: Eurostat

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.