News

Populacja UE spadnie o 6 proc. do 2100

Monika Byś
2023-04-04
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Populacja UE spadnie o 6 proc. do 2100

Zgodnie z najnowszymi prognozami demograficznymi opublikowanymi przez Eurostat populacja UE zmniejszy się o 6 proc. między 1 stycznia 2022 r. a 1 stycznia 2100 r., co odpowiada 27,3 mln osób mniej w UE.

  • W dniu 1 stycznia 2023 r. populacja osiągnęła 451 mln osób. Ponadto przewiduje się, że populacja UE osiągnie szczytowy poziom 453 mln osób w 2026 r. a później zacznie spadać
  • Przewiduje się, że odsetek dzieci i młodzieży (w wieku od 0 do 19 lat) w całej populacji spadnie z 20 proc. na początku 2022 r. do 18 proc. w 2100 r.
  • W 2022 r. piramida populacji UE ma już kształt związany z długą oczekiwaną długością życia, niskimi wskaźnikami śmiertelności i niskimi wskaźnikami urodzeń

Po spadku w 2020 i 2021 r. spowodowanym skutkami pandemii COVID-19 populacja UE zaczęła się odradzać w ciągu 2022 r. Szacuje się, że w wyniku masowego napływu uchodźców z Ukrainy do UE w wyniku agresji Rosji na Ukrainę w dniu 1 stycznia 2023 r. populacja osiągnęła 451 mln osób. Ponadto przewiduje się, że populacja UE osiągnie szczytowy poziom 453 mln osób w 2026 r., zanim spadnie do przewidywanego poziomu 420 mln w 2100 r.

Te informacje pochodzą z prognoz demograficznych opublikowanych dzisiaj przez Eurostat. Wyniki opierają się na założeniach częściowej konwergencji wzorców dzietności, umieralności i migracji w krajach UE.

Populacja według głównych to grupy, obserwowane dane 2001-2022 i prognozowane dane 2023-2100, Eurostat
Populacja według głównych to grupy, obserwowane dane 2001-2022 i prognozowane dane 2023-2100, Eurostat

Prognozy na 2100 rok dotyczące demografii w UE

Przewiduje się, że odsetek dzieci i młodzieży (w wieku od 0 do 19 lat) w całej populacji spadnie z 20 proc. na początku 2022 r. do 18 proc. w 2100 r. Podobnie odsetek osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata lat) w całej populacji UE spadnie z 59 proc. w 2022 r. do 50 proc. w 2100 r.

Natomiast jeśli chodzi o udział osób starszych, czyli w wieku 65 lat i więcej, nastąpi wzrost liczby ludności w tej grupie wiekowej w stosunku do pozostałych grup w całej populacji UE. Oczekuje się, że odsetek osób w wieku 65-79 wzrośnie o 2 punkty procentowe (pp) z 15 proc. na początku 2022 r. do 17 proc. w 2100 r. Jednocześnie udział osób w wieku 80 lat lub więcej ma wzrosnąć ponad dwukrotnie - od 6 proc. do 15 proc..

Piramida populacji UE

W 2022 r. piramida populacji UE ma już kształt związany z długą oczekiwaną długością życia, niskimi wskaźnikami śmiertelności i niskimi wskaźnikami urodzeń. Największy udział w populacji mają osoby w wieku produkcyjnym powyżej 50. roku życia, podczas gdy odsetek młodych ludzi poniżej 20 lat są zauważalnie mniejsze.

Piramida populacji w UE, Eurostat
Piramida populacji w UE, Eurostat

Piramida wieku w 2100 r wyraźnie pokazuje rozwój w kierunku kurczącego się i starzejącego się społeczeństwa - spadki udziału dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia oraz osób w wieku produkcyjnym są tylko częściowo kompensowane przez wzrost udziału osób w wieku 65 lat i więcej. 

W przeciwieństwie do roku 2022 piramida nie zaczyna się kurczyć po 55 roku życia, ale pozostaje względnie stabilna do około 85 roku życia. Na szczycie przewidywanej piramidy na rok 2100 grupa wiekowa 100 lat lub więcej poszerza się, przy czym przewiduje się, że kobiety w wieku 100 lat lub więcej będą stanowić 0,3 proc. całej populacji w 2100 r. wobec 0,02 proc. w 2022 r.

Źródło: Eurostat

Sprawdź, ile osób zamieszkuje Twoją najbliższą okolicę

Sprawdź, ile osób aktualnie zamieszkuje Twoją najbliższą okolice. Sprawdzisz również gęstość zaludnienia i średnią liczba przypadająca na km² w promieniu do 5 km. Najnowsze dane statystyczne dotyczące demografii pochodzą z roku 2021. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.