News

GUS: Sytuacja demograficzna Polski do 2021

Monika Ojczyk
2022-12-02
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-12-23
Głosów: 4, średnia ocen: 5
Sytuacja demograficzna Polski do 2021

Główny Urząd Statystyczny (GUS) udostępnił publikację "Sytuacja demograficzna Polski do 2021", która przedstawia najważniejsze informacje o rozwoju demograficznym kraju w różnych formach. Zobacz jak zmienił się przebieg zjawisk demograficznych do 2021 r. 

  • Sytuacja demograficzna Polski kształtowała się w 2021 r. nadal pod wpływem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV 2. W końcu 2021 r. liczba ludności Polski wyniosła 37 908 tys., czyli o prawie 181 tys. mniej niż w końcu 2020 r. Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła –0,47%. Oznacza to, że na każde 10 tys. ludności ubyło aż 47 osób.
  • Niekorzystna sytuacja w zakresie umieralności wraz z bardzo niskim poziomem urodzeń w 2021 roku przyczyniły się do rekordowo niskiego poziomu przyrostu naturalnego.
  • Odnotowany w 2021 r. spadek liczby urodzeń potwierdza, że Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego. 
  • Wyniki prognozy wskazują, że do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,4 mln. osób. Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność. Przewiduje się, że w 2050 r. liczba zgonów sięgnie blisko 430 tys.

Sytuacja demograficzna Polski do 2021

Obserwowane od prawie 30 lat trendy procesów demograficznych wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest trudna. W najbliższej perspektywie nie można spodziewać się znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny. Nadal niski poziom dzietności będzie miał negatywny wpływ także na przyszłą liczbę urodzeń, ze względu na zdecydowanie mniejszą w przyszłości liczbę kobiet w wieku rozrodczym. Z drugiej strony będzie powodować – przy jednoczesnym korzystnym zjawisku, jakim jest stosunkowo długie trwania życia - zmniejszanie podaży pracy oraz coraz szybsze starzenie się społeczeństwa poprzez przede wszystkim wzrost liczby i udziału w ogólnej populacji ludności w najstarszych rocznikach wieku.

W OnGeo.pl sprawdzisz aktualne dane o demografii w swojej okolicy

W OnGeo.pl sprawdzisz, ile osób aktualnie zamieszkuje Twoją najbliższą okolice. Sprawdzisz również gęstość zaludnienia i średnią liczba przypadająca na km² w promieniu do 5 km. Najnowsze dane statystyczne dotyczące demografii pochodzą z roku 2021.

Ludność i ruch naturalny w 2021 roku

Sytuacja demograficzna Polski kształtowała się w 2021 r. nadal pod wpływem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV 2. W końcu 2021 r. liczba ludności Polski wyniosła 37 908 tys., czyli o prawie 181 tys. mniej niż w końcu 2020 r. Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła –0,47%. Oznacza to, że na każde 10 tys. ludności ubyło aż 47 osób.

Pandemia w sposób szczególny wpłynęła na przebieg zjawisk demograficznych w 2021 roku, pogłębiając niekorzystne trendy obserwowane na przestrzeni minionych 9 lat. Liczba ludności zmniejsza się począwszy od 2012 r., z wyjątkiem nieznacznego wzrostu – o niespełna 1 tys. – w 2017 r. Na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r.

Niekorzystna sytuacja w zakresie umieralności wraz z bardzo niskim poziomem urodzeń w 2021 roku przyczyniły się do rekordowo niskiego poziomu przyrostu naturalnego. Jego ujemna wartość była ponad pięciokrotnie wyższa niż w 2019 roku, kiedy to odnotowywano ubytek na poziomie 9 osób na 10 tysięcy ludności. Dla porównania w okresie wyżu demograficznego lat 50-tych na każde 10 tysięcy osób przybywało ok. 200 osób, natomiast w latach 80-tych – ok. 100.

Ludność, ruch naturalny i migracje w 2020 i 2021
Ludność, ruch naturalny i migracje w 2020 i 2021, źródło: dane GUS

Przebieg zjawisk demograficznych do 2021 roku

Odnotowany w 2021 r. spadek liczby urodzeń potwierdza, że Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego. Kryzys ten już przejściowo miał miejsce w latach 1997–2007, jednak obecny prawdopodobnie ma charakter dłuższej tendencji. Podstawy do sformułowania takiej tezy dają przedstawione trendy w zakresie czynników kształtujących zmiany liczby i struktury ludności Polski. Są to wskaźniki: urodzeń, umieralności, trwania życia, zawierania i rozpadu małżeństw, a także migracji.

Ruch naturalny i migracje w latach 1980–2021
Ruch naturalny i migracje w latach 1980–2021, źródło: dane GUS 

Sytuacja demograficzna Polski do 2021 - prognoza

Wyniki prognozy wskazują, że do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,4 mln. osób. Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność. Przewiduje się, że w 2050 r. liczba zgonów sięgnie blisko 430 tys. Będzie to konsekwencją m.in. tego, że w wiek największej umieralności systematycznie będą wchodzić roczniki należące do wyżu demograficznego z drugiej połowy lat 50. XX wieku – czyli obecni około 60-latkowie.

Natomiast wiek emerytalny zaczną osiągać obecni 30/40–latkowie. Mediana wieku ludności wyniesie ponad 52 lata, czyli o ok. 11 lat więcej niż obecnie. Oznacza to, że ponad połowa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat. Prognoza nie przewiduje wzrostu liczby urodzeń. Zakłada jednak wzrost współczynnika dzietności. Liczebność potencjalnych matek spowoduje, że liczba urodzeń będzie stosunkowo niska (ok. 255 tys. w 2050 r.).

Najbardziej zmniejszy się liczba mieszkańców woj. opolskiego oraz świętokrzyskiego. Najmniej natomiast woj. mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego.

Piramidy wieku ludności w latach 1990, 2021 i prognoza na 2050 rok
Piramidy wieku ludności w latach 1990, 2021 i prognoza na 2050 rok, źródło: dane GUS

Źródło: Dane GUS

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.