News

EUROSTAT: Sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi w UE

Monika Byś
2023-06-09
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi w UE

Szacuje się, że w 2021 r. w UE odsetek młodych ludzi w wieku 15–29 lat żyjących w zbyt dużych gospodarstwach domowych wyniósł aż 26%. Wskaźnik przeludnienia (ang. overcrowded households) dla młodzieży był o 9 punktów procentowych wyższy niż wskaźnik przeludnienia dla całej populacji (17%).

 • W 2021 roku odsetek młodych ludzi w wieku 15-29 lat żyjących w przeludnionych gospodarstwach domowych w UE wyniósł 26%.
 • Wskaźnik przeludnienia dla młodzieży był o 9 punktów procentowych wyższy niż dla całej populacji (17%).
 • W UE występowały znaczne różnice w wskaźnikach przeludnienia dla młodzieży w wieku 15-29 lat.
 • Najwyższe wskaźniki przeludnienia odnotowano w Rumunii (60%), Bułgarii (57%), Łotwie (54%), Grecji (48%) i Polsce (47%).
 • Najniższe wskaźniki przeludnienia odnotowano na Cyprze i Malcie (obie blisko 4%), w Irlandii (5%) oraz w Holandii i Belgii (obie blisko 8%).

Wśród członków UE występowały znaczne różnice we wskaźnikach przeludnienia* dla młodzieży w wieku 15-29 lat. 

 • Rumunia (60 %),
 • Bułgaria (57 %),
 • Łotwa (54 %),
 • Grecja (48 %),
 • Polska (47 %) 
  - odnotowały najwyższe wskaźniki przeludnienia wśród osób w wieku 15-29 lat. 

Najniższe zarejestrowane wskaźniki odnotowano na Cyprze oraz Maltę (oba odnotowały blisko 4%), Irlandię (5%), Holandię i Belgię (oba blisko 8%).

Wskaźnik przeludnienia w krajach UE /Eurostat/
Wskaźnik przeludnienia w krajach UE /Eurostat/

*Wskaźnik przeludnienia to odsetek ludności mieszkającej w przeludnionym gospodarstwie domowym. Za żyjącą w przeludnionym gospodarstwie domowym uważa się osobę, która nie dysponuje minimalną liczbą pokoi równą sumie: 

 • jeden pokój dla gospodarstwa domowego;
 • jeden pokój na parę w gospodarstwie domowym;
 • jeden pokój na osobę samotną w wieku 18 lat i więcej;
 • jeden pokój na parę osób stanu wolnego tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat;
 • jeden pokój na jedną osobę w wieku od 12 do 17 lat i nieuwzględnioną w poprzedniej kategorii;
 • jeden pokój na parę dzieci do lat 12.

Młodzi ludzie a populacja ogółem

Największe różnice we wskaźnikach obserwujemy w Danii, Holandii i Finlandii. Wskaźnik przeludnienia wśród młodych ludzi był ponad dwukrotnie wyższy niż odsetek ludności w Danii (21,6 % w przypadku młodych ludzi w porównaniu z 9,2 % w przypadku wszystkich grup wiekowych), Holandii (7,5 % w porównaniu z 3,4 %) i Finlandii (15,6 % w stosunku do 7,4%).

Najmniejsze różnice między młodymi ludźmi a populacją ogólną odnotowano w Irlandii (1,1 p.p.), na Cyprze i Malcie (po 1,3 p. proc.), Belgii (2,3 p. proc.) i Luksemburgu (2,6 p. proc.).

Źródło: Eurostat

Sprawdź, ile osób zamieszkuje Twoją najbliższą okolicę

Sprawdź, ile osób aktualnie zamieszkuje Twoją najbliższą okolice. Sprawdzisz również gęstość zaludnienia i średnią liczba przypadająca na km² w promieniu do 5 km. Najnowsze dane statystyczne dotyczące demografii pochodzą z roku 2021. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.